Satkūnas Jonas, geologas, mokslų daktaras

Jonas Satkūnas gimė 1962 m. gegužės 27 d. Molėtuose.

1980 metais baigė Molėtų vidurinę mokyklą. 1985 m. baigė Vilniaus universitetą, kur įgijo hidrogeologo ir inžinieriaus geologo specialybę. 1985–1989 m. dirbo Kompleksinėje geologinės žvalgybos ekspedicijoje geologu, skyriaus vadovu. 1993 m. apgynė geologijos mokslų daktaro disertaciją „Rytų Lietuvos tarpledynmetinių nuosėdų slūgsojimo sąlygos, sandara ir formavimosi ypatybės“. Lietuvos geologijos tarnyboje dirbo skyriaus vadovu, programų vadovu nuo 1989 m., nuo 1993 m. – direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1993 m. dėsto Vilniaus universitete. INQUA–SEQS (Europos kvartero stratigrafijos komisijos) tarybos narys (1995–1998). Nuo 1998 m. ProGEO (Europos asociacijos geologinio paveldo išsaugojimui) Šiaurės Europos darbo grupės vadovas, IUGS (Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos) COGEOENVIRONMENT (Geologijos mokslai aplinkosauginiam planavimui) komisijos narys (2000–2004), IUGS Geomokslų aplinkos formavimui komisijos generalinis sekretorius (2004–2008), kitų tarptautinių organizacijų, darbo grupių, redaktorių kolegijų narys. Nuo 2014 – Lietuvos geologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos direktorius, nuo 2018 – šios tarnybos inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas, dabar vyriausiasis patarėjas.

Svarbiausi darbai:

valstybinių geologinių tyrimų programų įgyvendinimas, tarptautiniai projektai. Virš 300 mokslinių ir populiarių straipsnių, pranešimų tezių autorius.

Parašė monografijas: 

Klimato kaita Klaipėdos mieste ir rajone: poveikis, kaina ir prisitaikymas (2012, su kitais autoriais); Akmenės krašto geologija, reljefas, žemės turtai (2012, su kitais autoriais); Prisitaikymas prie klimato kaitos praktikoje: nuo strategijos iki įgyvendinimo (Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation 2013, su kitais autoriais); Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida (Lithuania‘s environment: State, Processes and Trends 2013, su kitais autoriais); Vilniaus pilių kalvos ir slėniai (2018, su kitais autoriais); Lietuvos gelmių aruodai (2018, su kitais autoriais); mokomąją knygą Geologinės aplinkos kitimo indikatoriai: paskaitų medžiaga (2008).

Apdovanojimai:

Įvertinant didelę paramą tiriant Akmenės r. geologinį paveldą ir jo sklaidą 2013 apdovanotas ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui.

2023 metais Jonui Satkūnui paskirta Molėtų savivaldybės „Metų šviesulio“ nominacija už Molėtų krašto gamtos ir kraštovaizdžio tyrinėjimus, istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimą, viešinimą, aktyvią bendruomeninę veiklą ir profesionalią pagalbą siekiant Molėtams kurortinės teritorijos statuso.

Verified by MonsterInsights