Poezijos popietė Inturkėje

Kovo 21-ąją, pasaulinę Poezijos dieną, Inturkės biblioteka pakvietė skaitytojus į susitikimą su Molėtų
literatais: Virginija Žvarėlaite, Audreole Pivore, Laimute Pacevičiene ir Robertu Pikčiūnu.

Jau senokai toks susitikimas bebuvo. Kaip pirmojoje savo knygoje „Meditacija ties mėlynu lubinu“ yra rašiusi poetė Virginija Žvarėlaitė: „…pirmiausia ESU, kad gyvenime ieškočiau kūrybos, o kūrybai leisčiau gyventi.“ Tikrai savitas kiekvieno iš šių kūrybos žmonių braižas. Džiugu, kad Virginija, šių metų literatūrinės Kazio Umbraso literatūrinės premijos laureatė, rengia jau trečiąją knygą.

Įvairūs Laimutės Pacevičienės kūrybos žanrai: išgirdome ir poezijos, ir humoristinį „koronės pasakojimą“ aukštaitiškai, ir tarmišką romansą. Nuostabu, kad ir Laimutė, ir Audreolė Pivorė darbuojasi ir dailės baruose. Audreolė – fotomenininkė, tapytoja, XXV-osios rajono dailės ir fotografijos premijos laureatė. Jos lietuviški haiku poetiškai subtilūs ir iškalbingi:


rūta žalioji…
močiutės daina
čia pat, už lango

(iš knygos „Atviras langas“)

Poeto Roberto Pikčiūno eilės santūrios ir nuoširdžios:

prašau
padėk man tikėti
nes dangus toks platus
beribis ir mėlynas
atviras
o aš teprašau
padėk man tikėti

(„Padėk man tikėti“)

Molėtų rajono literatų skaitomus kūrinius lydėjo Inturkės krašto moterų vokalinio ansamblio, vadovaujamo Rimutės Deruvienės, lyrinės dainos. Poetiška nuotaika džiugino klausytojus. Ačiū visiems, kas buvo su mumis tą puikią popietę. O svečiams linkime pavasariško kūrybinio įkvėpimo.


Onutė Cesiulienė

Verified by MonsterInsights