Signatarų genealogijos. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

Knygoje „Signatarų genealogijos“ yra kiekvieno signataro genealogijos apžvalginiai straipsniai su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis. Remiantis archyviniais dokumentais, sudarytos signatarų genealoginės schemos. Metrikinių dokumentų kopijas iš lotynų, lenkų, rusų ir kt. kalbų išverstos į lietuvių kalbą. Pateiktos vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės. 

Knygos 225-246 puslapiuose Vidimanto Kučo pateikta informacija apie Alfonsą Petrulį, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarą, Lietuvos tarybos narį, kunigą [1901-1903 metais kunigavo Joniškio bažnyčioje, Molėtų rajone], politiką, aktyvų visuomenininką, tautinio atgimimo dalyvį.

443-472 puslapiuose Sauliaus Žaldoko informacija apie Signataro Jono Vileišio genealogiją. [Jonas Vileišis, sužavėtas gamtos grožiu 1914 metais nupirko Girstaitiškio dvarą. Prisiminimus apie tą laikotarpį galime paskaityti J. Vileišio dukros Ritos A. Vileišytės-Bagdonienės prisiminimuose „Tolimi vaizdai“]

Verified by MonsterInsights