Isaiah Berlinas. Žmogus nėra tik švytintis intelektas

Šįkart Filosofijos skaitykloje analizavome kertinius Isaiah Berlino filosofijos taškus.

Isaiah Berlinas laikomas vienu is svarbesnių XX amžiaus intelektualų. Pirmiausiai išgarsėjęs savo pasiūlyta praplėsta laisvės samprata („laisvė-nuo-ko” ir „laisvė-kam”). Nemažiau reikšmingas ir jo tekstas „Kontr-Švietimas”. Švietimo, arba Apšvietos epocha laikoma racionalumo, utilitarizmo ir sekuliarizacijos pradžia. Vėliau Romantizmo atstovai, ypač Vokietijoje, kvestionavo Apšvietos poziciją. Lietuvai visos šios idėjos nėra tik žodžiai. Čia taip pat susidurta su šio konflikto raiška. Galima prisiminti garsią Adomo Mickevičiaus idėjinę ir poetinę polemiką su Vilniaus universiteto profesoriais broliais A. ir M. Sniadeckiais. Mickevičius pabrėžė, kad ne akis ir stiklytis pasako tiesą apie tikrovę, bet širdis. Berlinas savo tekste remiasi J. Herderiu, J. de Maistre’u ir kitais autoriais, siekdamas parodyti, kad žmogus nėra tik švytintis intelektas.

Kviečiame visus norinčius prisijungti prie Virtualios filosofijos skaityklos rudenį ir apie tai padiskutuoti.

Registracija į skaityklą: skaityklamoletai@gmail.com. Užsiregistravę gausite savaitės tekstą ir nuorodą prisijungimui.

Projektą „Virtuali filosofijos skaitykla“ dalinai remia Lietuvos kultūros taryba.

Partneriai: Molėtų gimnazija, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Rokiškio r. sav. Jono Keliuočio viešoji biblioteka, Zarasų r. sav. viešoji biblioteka, Molėtų rajono savivaldybė.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Verified by MonsterInsights