Robertas Pikčiūnas

 Robertas Pikčiūnas – 2023 metų Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos konkurso dalyvis. 

* * *

padėk man tikėti

                      prašau

                      padėk man tikėti

nes dangus toks platus

beribis ir mėlynas

                      atviras

o aš teprašau

                      padėk man tikėti

  (2022.03.17, Molėtai)

* * *

spengianti tyla

prieš pat saulei

nusileidžiant

o po to?

Tamsa

nusivylimas

žiupsnis

beprasmybės

o po to?

ir šviesa

ir stiprybė

mūsų rankose

ir vilties

pilnos akys

(2022.03.13, Molėtai)

* * *

kuomet užmerktos akys

nenuostabu

kad nieko nematai

ir kaip taip galima

bet kaip taip galima

žiūrėti

žiūrėti

ir nieko

nematyti

ir tos plačios

užmerktos akys

(klišės)

ir nematymas šviesos

nepatyrimas

ir nutrūkusi mintis

be

pabaigos

(visiškai)

(2022.03.23, Molėtai)

* * *

man liūdna man liūdna

man labai liūdna

o Dieve

o Bevardis Dieve

bent tu apšviesk

kodėl žmonės

kodėl jie pikti

kodėl jie niokoja

ir niekina

ir nekenčia

kitokio

kodėl jie griauna tai

ko patys nekūrė

ko patys savo rankom

nelaimino

o Dieve

o Bevardis Dieve

bent tu apšviesk

bent tu atverk akis

bent tu nusausink

ašaras

sustabdyk kraugerius

išbadėjusius

(2022.04.03, Molėtai)

TAIKOS JŪSŲ NAMAMS

miegas būna neramus

pilnas dundėjimo

pilnas grėsmės

ir mintys vis sukasi

ir nerimas niaukiasi

niaukiasi

bet žmonės

būkit dėkingi taikoje

gyvendami

būkit laimingi

kol šviesa jūsų

namuose

kol skėriai

neužtemdė slenksčio

jūsų gyvenimų

(2022.04.17, Molėtai)

* * *

kasdien aš

brendu

per lauką geltoną

purienų

ne –

tai laukas

saulėgrąžų –

jų kruvinos šaknys

bado akis –

jų tamsiai raudonas

kvėpavimas

dvelkia šalčiu ir mirtim

o dienos ir naktys

neramios –

be miego be veido

be saulės

ir suopračio jokio kada

pasibaigs

beprasmė prasmės

paieška

(2022.04.28, Molėtai)

* * *

galva apsvaigusi

ūžia vis

ūžia

                – pirmas sprogimas

                – kur buvo

                  pirmas sprogimas

baltas žydėjimas slyvutės

kažkoks žydėjimas japoniškos

aš jau neatskiriu

koks jis

vis per

svaigimą galvos nežinau aš

                – kada buvo antras

                – kada buvo trečias

                – kada – septintas

                – aštuntas

                – tryliktas

                – paskutinis

(2022.05.09, Molėtai)

* * *

lietus vis

plauna miestą

upės šaligatviais

plukdo sielas

jau ketvirtas

mėnuo

be

pertraukos

(2022.06.21, Molėtai)

O KAS JEIGU

pasaulis šis

sukas vis sukasi

sukasi

bet o kas

bus po to po griuvenom

po dangum

po atviru

kai mes

ne pirmą kartą

ir tikrai ne paskutinį

kai mes

visi žvelgsime akimis

vandeningomis

į pasaulį

kai nesuprasime

kai verksime

kai melsimės

aukosime

ir pasiaukosime

kai nežinosime

ar tebėra tas lizdas

į kurį galėtume

ar bepargrįštume

ar pasaulis šis suksis

vis suksis ar

suksis

vis dar

(2022.06.20, Molėtai)

NIEKO TEN NĖRA

kaip lietus

kaip sniegas

kaip vėjas

kaip žvilgsniai

kaip žodžiai

ir pirštai

viskas slysta

nuslysta pro šalį

nebent

šviežiai išgaląsti

įdreskia kažkur kairiau

krūtinės

(2022.07.12, Molėtai)

* * *

kasdien

pavargsta mano akys

nuo triukšmo

nuo nerimo skausmo

ir panikos

kasdien

laikas trumpėja

pakyla vanduo jūrose upėse

ir akių latakuose

ir niekas nebežino

kada baigsis pasaulis

kada baigsis

paniekos klampynė

kada pagaliau mes

pasieksime

dugną

kada pagaliau gyvensime

ramybėje

(2022.07.14, Molėtai)

IKI PABAIGOS

tetrūksta vieno vienintelio

žodžio

tavęs ir manęs

mano ir tavo vienintelio

noro

vienintelio įkvėpimo

oro vieno

vienintelio gurkšnio

ir atsidavimo tavo

ir mano

vienintelio mūsų

dėl savęs

dėl tavęs ir

dėl mūsų

(2022.07.19, Palanga)

VAIKAI, GYVENKIME DRAUGIŠKSI

o dabar įsivaizduok –

ant tavo namo nukrenta bomba

ji sprogsta

ji viską ištaško –

lubas ir grindis, ir sienas

ir tavo baldus,

ir indus,

ir keptuves

ir tavo katiną,

tavo šunį,

tavo motiną ir tėvą

ir tavo vaikus

dar negimusius

o dabar įsivaizduok –

tavo kaimynas pasako, kad

nieko čia nebuvo

o jeigu ir buvo –

tu pats dėl to kaltas

kad buvai toks koks buvai,

kad nereikėjo

provokuot

(2022.07.14, Molėtai)

* * *

mano pasauly

pasibaigė lietus –

jį išdegino paraku

baigia išgaruoti stovintis vanduo

baigia išgaruoti miręs vanduo

pamiršk! pamiršk!

tekantį vandenį –

ašarų jau seniai nebėra –

jas išdegino paraku

tik nepamiršk! Nepamiršk! –

tai neatleidžiama –

tai nedega –

nebėra

tiek parako!

(2022.07.26, Molėtai)

GAIVIOS VASAROS DIENOS

regis –

dienos kaip dienos –

su saule, su lietum

(su ašarom?)

aš skinu

baltas gėles

(chrizantemas?)

neščiau jas pamerkti –

tik nėra (nebėra)

kur ir kam

o sniegenos

raudonom papilvėm –

tai kraujo lašai

pro atvirus

(išdužusius) langus

jos veržiasi

lauk

iš širdies, iš gerklės –

iš pasąmonės

man baisu!

pelenuos matosi

juodai kruvinos

rankos

jos brėžia pirštais

randus

ir apsimeta baltomis

ir pūkuotomis

(2022.07.25, Molėtai)

* * *

jeigu pažinčiau raides

jeigu mokėčiau sudėti jas į žodžius

o žodžius sudėti į sakinius

va tada galbūt būtų galima pamėginti

aprašyti tai apie ką galvoju

va tada galbūt būtų galima pamėginti

apeiti tą bloką tą monolitą

tą keistą darinį

ten kažkur galvoje paslėptą

po tiršta dūmų uždanga

(2022.07.29, Molėtai)

(NE) APIE TAI

kam?

kam visa tai?

tai tik

žaidimas raidėmis

tai tik

žodžių liejiniai

tai tik

dirbtinėje šviesoje įsikerojąs liūdesys

nesupratimas ir

bergždžias daugžodžiavimas

pusiausviros praradimas

slystantis

iš po kojų pasaulis

ir

kiekviena diena

tarsi

virbalais

į nervų galūnes

kiekvieną sekundę vis

apmirštančias

iš naujo

(2022.08.19, Molėtai)

SAU PAČIAM APIE NIEKĄ

žiūrėk, –

žinau, kad oda

šiurpsta

žiūrėk –

žinau, kodėl tau

šitaip šiurpsta oda

žinau,

kodėl galva tiek laiko

į dvi dalis suplyšt grasinas

žiūrėk, –

aš puikiai suprantu,

kodėl taip viskas atsibodo

ir dar šiek tiek

aš visko suprantu

bet dar palauk,

bet dar truputį pabandyk

palaukti kiek gali

nors nieko pažadėti

aš nenoriu,

bet dar truputį tu palauk

ir bus geriau, kad ir truputį,

galbūt ne šiandien dar,

bet bus geriau,

nors bent truputį

(2022.09.18, Molėtai)

* * *

ramybės tiktai ramybės

nors ir teks peržengt

smėlio kalnelį

bet kada nors mes vis tiek

susitiksim

kai švies baltas

mėnulis

ramybės mums

tiktai

ramybės

nors prieš akis vis dar

naktis ir tamsa

bet kai švies baltas

mėnulis

mes ir vėl susitiksim

nors ir teks

peržengt

smėlio kalnelį

(2022.09.21, Molėtai)

TAI DAR NIEKO NEREIŠKIA

ar kas nors negerai?

nesu tikras,

ar norėčiau tai žinoti.

Bevardis Dieve,

kaip man nesinori.

o suaugusieji netiki

vaikais.

bet jie pamatys,

kad čia nieko nėra,

kad ir kaip ten būtų,

jie pamatys

ir sugrįš kiton vieton,

ten,

kur nesmelkia

nelaimės nuojauta, –

nes laiko dar yra.

(2022.09.29, Molėtai)

TIE LAIKAI (NEBE) TIE

būna lietus

raudonas lyg kraujas

ir vėjas būna

karštas lyg kraujas

tas kraujas

raudonas lyg lietus

tas kraujas

karštas lyg vėjas

ir dienos

ir naktys

pasąmonės srautas

viskas į žemę

krauju ir ašarom

ten niekas nedygsta

ten nieko nėra

nėra

nebūti nenori

privaloma

grįžti

(2022.10.05, Molėtai)

PAMESTAS LAIKAS ¹

jeigu jį radot kas nors,

būtų gerai,

kad gražintumėt –

turiu

planų, kaip vėl jį

pamesti ²

                      ¹ knygų skaitymas neįskaičiuotas

                      ² turiu daug knygų neperskaitytų

(2022.10.12, Molėtai)

* * *

visada kartojau

                  kartoju

visada kartosiu –

                  sutemus aš

                  sutemus niekada

                  nevaikštau

                  niekur

                  aš

                       (2022.10.20, Molėtai)

* * *

sąmonė brėžia

gyvenimo lanką

ir sustoja

ties pabaiga

violetine šviesa –

nei žmogaus

nei daikto

tik

violetinė šviesa

ir zvimbesys –

paskui vėl iškyla

gyvenimas

pačioj gyliausioj

vietoj –

ir pamatysi –

išplauksi kaip didelis

(2022.10.21, Molėtai)

* * *

pėdsakai smėlyje

jais nužymimi žmonių

gyvenimai

atslenka

kita naktis

o su ja ir vėjas

protą sargdinančios

epidemijos

taip lengvai

nesustabdysi

– – – – – – – – – – – – –

duoki man lempą

kad

galėčiau dieną

surasti

(2022.11.01, Molėtai)

* * *

šaltis

veriantis šaltis smelkiasi

per sluoksnius ir

tarsi plienas

priglunda prie stuburo

išsekina

net naktinis

žeme šliaužiantis gyvis

neįstengia atsitraukti

įveikti miego

– – – – – – –

keturiasdešimt pabūklų

tiek naktų

tiek rimbo kirčių

tie bronziniai milžinai

randuoti ir apsiblausę iki

juodumo

ir į dulkes

subyra grindinio akmenys

– – – – – – –

girdėjau

kad padeda šliūksnis

šalto vandens

(2022.11.07, Molėtai)

* * *

tolyn

net ir debesų pakraštys

mėlynai geltonas

Dangau!

taip ir žinojome

kad esi teisingoje

pusėje

(2022.11.13, Vilnius)

* * *

visada klausyk savo vidinio vaiko

visada visada klausyk savo vidinio vaiko

visada visada visada klausyk savo vidinio vaiko

visada pasitikėk savo vidiniu vaiku

visada visada pasitikėk savo vidiniu vaiku

visada visada visada pasitikėk savo vidiniu vaiku

nes tik tavo vidinis vaikas

žino daugiau ir geriau apie tave

negu bet kas kitas

jis išmintingas

jis rūpestingas

jis supratingas

jis maloningas

todėl visada

visada klausk savo vidinio vaiko

visada klausyk savo vidinio vaiko

visada pasitikėk savo vidiniu vaiku

(2022.11.15, Vilnius)

O BET TAČIAU

senas humoras

iš dar senesnio pasaulio

tik kad juoktis

nebėra nei jėgų

nei sveikatos

kuomet daug kas aplinkui

prasmirdę prirūgę

kuomet

perpuvę autai pelkėj prirūgę

susmirdę

apvyniok

savo galvą ir burną

savo užkimšk

jais

ir pranyk iškeliauk

ten iš kur

atropojai keturpėsčias

nes

čia tavęs nekvietė niekas

tavęs

čia niekam

nereikia

(2022.12.08, Molėtai)

* * *

juk ten nėra jokių

žodžių

jokių jausmų

prisiminimai

tai vaizdas užrašytas

kristaluose

supranti?

kas galėjo žinoti

kaip tai

svarbu mums

kokią reikšmę turi tai

kas

aiškiausiai įsiėdę mumyse

labiausiai uždara

išsamiausiai išreikšta

giliausiai įspausta

ir visgi

tai ko gi tu nori?

(2022.12.09, Molėtai)

* * *

lyg ir nesu

iki ausų apsikrovęs

darbais

ir vis tiek

kasmet dienos lekia

vis greičiau

jaučiuosi

vis labiau užsiėmęs

regis

pagreitėjo laiko tėkmė

bet

negaliu rašyti apie keistą

sutrikusį ritmą

rimtai

niekas niekada nepatikėtų

– – – – – – – – – – – – –

bet argi gali tokia istorija

turėti konkrečią

temą

ir būti

kuo nors pamokanti?

– – – – – – – – – – – – –

(2022.12.15, Molėtai)

NETINKAMO EILĖRAŠČIO KARKASAS

dangus

debesis

snaigės

ir pusnys ant žemės

               – netinka?

               tada įrašykite

               tinkamą žodį

sekundės

minutės

ir valandos

dienos

savaitės

ir mėnesiai metai

               – netinka?

               tada įrašykite

               tinkamą žodį

bet ir jis nesustabdys

iš lėto šliaužiančio

žvėries

nors (tikiuosi) jis pats

nusibaigs

               – arba

               įrašykite

               tinkamą žodį

               gal tada

               bus

               tinkama

               viskas

               daugmaž

(2022.12.16, Molėtai)

* * *

banalu yra kalbėti apie

mirties abstrakciją

apie

gyvenimą

priešais

saulę – – –

                – – – pauzė

ir viskas

čia

nieko nėra

tik tyla

maždaug nuo

vasario mėnesio

(2022.12.19, Vilnius)

* * *

Tamsios

gilios žiemos

naktimis

kupinomis

kliedesių

pavadinkim ją

mus pančiojančia

tikrove

– – –

Bet

žmonės sakė kad

tai tik liga

ir

pasaulis būtinai

pasveiks

(2022.12.31, Molėtai)

PEILIO PRISILIETIMAS

…ir tuomet apalpti vėl

o gal ir ne

aš pats nebežinau nes

viskas susimaišę

lyg per miglą vaidenasi

saldžiai rūgštus

kraujo kvapas

išdžiuvusios

kraujo dėmės

rudžių spalva sauganti

tą kvapą

vėsios rytmečio miglos

kvapas

gražūs

švelnūs

ėriukai

agonija čia pat

į veidą

kraujas

kažkieno juokas

čia pat

į veidą

galop

juoda saulė o gal

juodas mėnulis

– – –

vėsi paupio pieva

laumžirgiai

virpantys ore

ir

šlapia skepeta

braukianti

veidą

(2023.01.04, Molėtai)

Verified by MonsterInsights