Panevėžio regiono bibliotekininkų darbo stebėjimo vizitas Lenkijoje

Gegužės 7-9 d. Panevėžio regiono bibliotekų specialistai vyko Erasmus + programos projekto darbo stebėjimo vizito Lenkijos neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigose. Molėtų viešosios bibliotekos atstovė, vyr. bibliotekininkė Skaidrė Repečkaitė, kartu su kitų Panevėžio regiono bibliotekų specialistais aplankė dvi bibliotekas Varšuvoje bei du Lodzės viešosios bibliotekos filialus. Šis darbo stebėjimo vizitas vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai vykdant Erasmus+ programos finansuojamą akreditacijos projektą. Vizito tikslas buvo susipažinti su neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklomis viešosiose bibliotekose.

Gegužės 7-ąją bibliotekos specialistai lankėsi Varšuvos muziejaus bibliotekoje, įsikūrusioje Varšuvos senamiesčio turgaus aikštėje. Tai 1936 m. įsteigtas muziejus, kuris Antrojo pasaulinio karo metu buvo visiškai sunaikintas. Muziejaus biblioteka – ne tradicinė. Skaitykla turtinga retais, istoriniais leidiniais – čia jų per 50 tūkstančių. Šiuos itin retus leidinius lankytojai gali skaityti tik skaitykloje. Muziejaus bibliotekos direktorė Katarzina, pati būdama lenkų ir čekų kalbos specialistė, įprasmino šios bibliotekos veiklą per neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas vykdant kalbos mokymų projektus. Nuo 2017 m. biblioteka sėkmingai vykdo interaktyvius lenkų kalbos mokymus užsieniečiams. Kalbos mokymai vyksta muziejaus ekspozicijos erdvėse, pasitelkiant muziejaus eksponatus ir taip supažindinant su kultūriniu bei istoriniu Varšuvos kontekstu. Šios bibliotekos darbuotojų švietėjiška veikla jau šešis kartus įvertinta „Europos kalbų ženklu“. Bibliotekos muziejus yra išleidęs ne vieną lenkų kalbos mokymosi vadovėlį, kuriame gausu muziejaus surinktos mokomosios medžiagos gilinantis į Lenkijos istorinį bei kultūrinį kontekstą, o jų tematikoje atsispindi būtent istorinis Varšuvos kontekstas: legendos, padavimai, faktai apie Varšuvos senamiestį. 

Antrąją darbo stebėjimo vizito dieną bibliotekininkai aplankė Varšuvos viešąją biblioteką. Kaip ir daugelis Varšuvoje esančių pastatų, ši biblioteka buvo paliesta Antrojo pasaulinio karo pasekmių, kurio metu buvo prarasta apie 300 tūkst. fondo knygų. Prieš kelis metus ši biblioteka buvo atnaujinta ir šiuo metu turi įspūdingų erdvių kompleksą: informacijos skaityklą, suaugusių literatūros skyrių, Varšuvianą (kraštotyros skyrių), poilsio erdves, muzikos, komiksų kolekcijas, parodų fojė. Biblioteka rengia susitikimus su garsiomis asmenybėmis, rašytojais, menininkais, rengia politinius debatus. Čia taip pat išsaugota senieji autentiški baldai, laiptai bei Stanislovo Kerbedžio skaitykla.

Bibliotekininkai taip pat vyko į Lodzės miestą, kuriame aplankė du Lodzės viešosios bibliotekos filialus. Vienas jų – Memo biblioteka, atsidariusi prieš du metus. Tai inovatyvi, moderni, jaunimui pritaikyta Media biblioteka, turinti komiksų, stalo žaidimų, kompiuterinių žaidimų, Lego, muzikos erdves, atskiras vaikų, jaunimo ir suaugusių literatūros skaityklas, garso įrašų studiją, kino ir paskaitų sales. Bibliotekoje veikia kino klubas, stalo žaidimų ir komiksų klubai, kuriuos kuruoja tiek bibliotekos darbuotojai, tiek savanoriai. Dar vienas Lodzės viešosios bibliotekos filialas – biblioteka Secesja, atsidariusi šių metų kovo mėnesį. Tai nedidėlė biblioteka įsikūrusi XIX a. pabaigos Secesijos (angl. Art Nouveue) architektūrinio stiliaus pastate, buvusiame daugiabutyje. Pagrindinė šio filialo kryptis – architektūra ir urbanistika. Bibliotekos fonde galima rasti specialius leidinius apie architektūrą, dizainą, erdvės planavimą, urbanistikos studijas, Lodzės architektūrą. Tai puiki biblioteka architektūros bei dizaino studentams ar šiaip smalsiems Lodzės miesto gyventojams. Renovacijos metu išsaugoti senų medinių grindų fragmentai, lubos ir secesijos stiliaus motyvai. Bibliotekoje vyksta konferencijos, susitikimai, kimono siuvimo kūrybinės dirbtuvės.

Darbo stebėjimo vizitas bibliotekos specialistams suteikė daugiau žinių apie neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas, bibliotekos veiklas, gerąsias patirtis, erdvių pritaikymą. Tai puikus būdas bibliotekininkams pažvelgti į bibliotekas skaitytojo akimis ir pritaikyti įgytas žinias savo bibliotekoms.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Verified by MonsterInsights