Šaukia sugrįžti dainų aidai…

Birželio 6 dienos popietę renginiu „Šaukia sugrįžti dainų aidai…“ Inturkė paminėjo kraštiečio muziko, mokytojo, meno vadovo, poeto Tado Daškevičiaus artėjančią 90 metų sukaktį. Skaidrėse atgijo Tado buvimo Inturkėje akimirkos. Su mumis drauge buvo ir Tado Astutė. Akordeono garsai liejosi grojant svečiui muzikui Kazimierui Tučinskui. Skambėjo Tado parašyti posmai, dainos, kurias atliko Molėtų KC Inturkės krašto moterų ansamblis.

Ačiū renginio partneriams: Molėtų viešajai bibliotekai, Inturkės seniūnijai, Inturkės bendruomenės centrui, Molėtų meno mokyklai, Molėtų KC. Ačiū skaitovams ir visiems, kurie pagerbė mus savo apsilankymu. O Tado knygelės įprasmina jo kūrybos kelią.

Onutė Cesiulienė

Verified by MonsterInsights