Author: Nijolė Pereckienė

Genovaitė Šlepikienė

Genovaitė Šlepikienė – 2022 metų Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos konkurso debiutantė. *** Akimirkai sustojau  ties riba – pabaigti sena ar pradėti nauja? Rytojus nieko nežada dar man ir nevilioja, ir negundo. Riba siaura,...

Elzė Dubnikovaitė

  Elzė Dubnikovaitė  – 2022 metų Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos konkurso dalyvė. *** Sūkuriuokit vasaros vėjai, Nudžiuvusius lapus nešdami. Sausros pakirsti jie ir vėlei Čiugžda gatvėm rudenį primindami. Ištroškę mes patys, sausrų...

Rinkevičius Viktoras, inžinierius, politinis ir visuomenės veikėjas, LR Seimo narys

Rinkevičius Viktoras, inžinierius, politinis ir visuomenės veikėjas, LR Seimo narys

Viktoras Rinkevičius gimė 1950 03 11 Molėtų rajone, Inturkės kaime. 1965 metais baigė Gūžių aštuonmetę mokyklą Pasvalio rajone. 1969 m. baigė Pasvalio rajono technikumą ir įgijo techniko – mechaniko specialybę. 1982 metais baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos mechanizacijos fakultetą. 1971-1973 m. Joniškėlio...

Verikas Antanas, profesorius, technikos mokslų daktaras

Verikas Antanas, profesorius, technikos mokslų daktaras

Antanas Verikas gimė 1951 11 10 Molėtų rajone, Mažeikių kaime. 1958-1966 metais mokėsi Mindūnų aštuonmetėje mokykloje, 1966-1969 – Molėtų vidurinėje mokykloje. 1969-1974 metais studijavo KPI, 1978-1981 metais – KPI aspirantūroje. 1974 baigė Kauno politechnikos institutą (nuo...

Umbrasas Vytautas, istorikas, visuomenininkas, viceministras, diplomatas.

Umbrasas Vytautas, istorikas, visuomenininkas, viceministras, diplomatas.

Vytautas Umbrasas gimė 1957 metais gruodžio 19 d. Molėtų rajone, Kairionių kaime. 1983 metais Vytautas baigė istorijas studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1983 – 1990 m. Lietuvos liaudies buities muziejus mokslinis bendradarbis, direktoriaus pavaduotojas mokslo...

Verified by MonsterInsights