Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 m. Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos
2019 m. Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos
2018 m. Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos
2017 m. Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos
2016 m. Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos
2015 m. Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos
2014 m. Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos