Kraštiečiai

Vaclovas Paketūras, kompozitorius

Paketūras Vaclovas, kompozitorius, profesorius.

Gimė 1928 01 27 Molėtų rajone, Gruodiškių kaime. Nuo 1935 metų iki 1941 m. mokėsi Joniškio pradžios mokykloje. 1948 – 1949 metais Vilniaus suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokykloje. 1949 – 1952 metais mokėsi Respublikinėje neakivaizdinio...

Minkevičius Antanas, mokslininkas, pedagogas ir mokslo organizatorius.

Minkevičius Antanas, mokslininkas, pedagogas ir mokslo organizatorius.

Gimė 1900 05 30 Molėtų rajone, Girstaitiškio kaime. 1923-1928 m. studijavo Lietuvos universiteto Matematikos-Gamtos fakultete. 1925 m. pradėjo dirbti Lietuvos universiteto Kauno botanikos sode, vadovavo Fitopatologijos laboratorijai. 1932 m. Ciuriche, Šveicarijoje apgynė daktaro disertaciją....

Matelionis Jonas, tautodailininkas, liaudies muzikantas.

Matelionis Jonas, tautodailininkas, liaudies muzikantas.

Gimė 1933 09 15 Žibėčių kaime, Molėtų rajone. Molėtų krašto Peterburgo armonikos muzikantas. Tapęs respublikinių ir Aukštaitijos konkursų „Grok, Jurgeli”, „Aukštaitijos armonika” laureatu. Kuria liaudiško stiliaus dainas, savito stiliaus posmus apie savo gyvenimo aplinką....

Mackevičius Jonas , ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Mackevičius Jonas , ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Gimė 1939 02 01 Molėtų rajone, Vališkiuose. Vilniaus universitete 1962 metais baigė buhalterinę apskaitą ir statistiką. 1977 m. ekonomikos mokslų daktaras. Nuo 1962 metų Vilniaus universiteto dėstytojas, 1968-2004 m. Buhalterinės apskaitos katedros vedėjas, 1979-1990...

Kryžanauskas, Antanas, dramaturgas, memuaristas.

Kryžanauskas, Antanas, dramaturgas, memuaristas.

Gimė 1908 07 23 Kaniūkuose, Molėtų rajone. Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, 1928 baigė ten pat mokytojų seminariją, mokytojavo Anykščiuose, nuo 1937 Skudutiškio (Molėtų r.) pradžios mokyklos vedėjas. 1941 ištremtas ir nuteistas. Kalėjo Rešotų (Krasnojarsko kr.)...

Leonardas Laurinavičius, juvelyrikas, fotografas

Laurinavičius Leonardas, juvelyrikas, fotografas

Gimė 1950 04 05 Pašekščių kaime, Molėtų rajone. Gyvena ir kuria Vaivadiškių kaime, Mindūnų seniūnijoje. Ūkininkas. Autorius surengė personalines parodas: Čikagoje (1980 ir 1997 m.), Vilniaus dailės akademijoje, autorinę šeimos darbų parodą Molėtuose (2001...

Doc. dr. Rimvydas Laužikas

Laužikas Rimvydas, VU Komunikacijos fakulteto strateginės raidos reikalų prodekanas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, archeologas, Lietuvos archeologijos draugijos narys. Nacionalinės pažangos premijos laureatas

Gimė 1971 08 09 Trakuose. Mokėsi Joniškėlio vidurinėje mokykloje, Pasvalio rajone. Po to Vilniaus respublikinėje sporto mokykloje–internate. Studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete. Čia baigė bakalauro (apgintas darbas – „Kai kurie Lietuvos medinių bažnyčių architektūros...

Česlovas Kavaliauskas, teologas, vertėjas, poetas

Kavaliauskas Česlovas, teologas, vertėjas, poetas.

Gimė 1923 07 20 Pumpėnuose, Pasvalio rajone. 1946 m. baigęs Kauno kunigų seminariją įšventintas kunigu. Kunigavo Kelmėje, Žasliuose ir kitur. Už vadovavimą seminarijoje veikusiam Tomo Akviniečio studijų būreliui, antitarybinius pasisakymus ir religinius patarnavimus partizanams...