Naujienos kraštotyros fonde

„Pasilikęs mūsų širdyse“

Jadvyga Lapelienė, tikybos mokytoja bei katechetė iš Merkinės parapijos, parašė mokslinį darbą magistro laipsniui gauti apie kun. B.Bulikos pastoraciją ir kūrybą. B. Bulika iš tiesų buvo vienas žymiausių Kaišiadorių vyskupijos kunigų – puikus pamokslininkas,...

Kūryba 2006 : svetainės www.ekūryba.com almanachas

Kūryba 2006 : svetainės www.ekūryba.com almanachas

Literatūrinės virtualios svetainės www.ekuryba.com narių antrasis almanachas. Autoriai įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo, iš skirtingų gyvenamųjų vietų, tačiau juos visus vienija pomėgis literatūrai ir noras kurti. kiekvienas autorius turi savitą kalbėjimą – vienų jis jau...

„Poezijos pavasaris 2019“

Knygoje minimi šių poetų jubiliejai; Vlado Baltuškevičiaus, Alfonso Maldonio, Broniaus Krivicko, Alfonso Nyko-Niliūno, Eduardo Mieželaičio, Jono Strielkūno, Valdemaro Kukulo, Stasio Stacevičiaus. Almanacho 182-183 puslapiuose Vytauto Kazielos eilės. 274 puslapių tome esama kuo įvairiausių balsų,...

Jurgita Fedorinienė „The importance of priest Česlovas Kavaliauskas christological discernments for clinical pastoral care in Lithuania“

Tai Jurgitos Fedorinienės Mokslo daktaro disertacija rengta 2014-2018 metais Vytauto Didžiojo universitete. Disertacijos tema: „Kunigo Česlovo Kavaliausko kristologinių įžvalgų svarba klinikinei sielovadai Lietuvoje“. Tai mokslo daktaro disertacijos santrauka.