Veikla

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 m. ataskaitos I ketvirtis: Aiškinamasis raštas Finansinės būklės ataskaita Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis: Aiškinamasis raštas Finansinės būklės ataskaita Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis: Finansinės būklės ataskaita...

2012 m.

2012 m.

I ketvirčio ataskaitos Aiškinamasis raštas.doc Finansavimo sumos pagal šaltinį ataskaita.xls Finansinės būklės ataskaita.xls Veiklos rezultatų ataskaita.xls II ketvirčio ataskaitos Aiškinamasis raštas.doc Finansavimo sumos pagal šaltinį ataskaita.xls Finansinės būklės ataskaita.xls Veiklos rezultatų ataskaita.xls Biudžeto išlaidų...

2011 m.

2011 m.

 I ketvirčio ataskaitos Aiškinamasis raštas.doc Finansavimo sumos pagal šaltinį ataskaita.xls Finansinės būklės ataskaita.xls Veiklos rezultatų ataskaita.xls II ketvirčio ataskaitos Aiškinamasis raštas.doc Finansavimo sumos pagal šaltinį ataskaita.xls Finansinės būklės ataskaita.xls Veiklos rezultatų ataskaita.xls III ketvirčio...