Kazio Umbraso literatūrinės premijos laureatai

2007 metai

I vieta –

II vieta  Justina Rakauskaitė

III vieta Diana Jasinavičiūtė ir Neringa Valinskaitė

Debiuto premija Eglė Jakučionytė

Paskatinimoji premija

Justina Michailinaitė

2006 metai

I vieta   Linas Medelis

II vieta  Remigijus Gražys

III vieta Diana Jasinavičiūtė

2005 metai

I vieta   Justina Rakauskaitė

II vieta  Neringa Valinskaitė

III vieta Ingrida Liutkevičiūtė

Debiutas

Sigitas Lankutis

2004 metai

I vieta   Mindaugas Valiukas

II vieta  Nijolė Navikienė

III vieta Justina Rakauskaitė

Literatūrinės premijos Garbės laureatės vardas

Virginija Žvarėlaitė

Debiutas

Diana Jasinavičiūtė

2003 metai

I vieta   Virginija Žvarėlaitė

II vieta  Alfonsas Kavoliūnas

III vieta Linas Medelis ir Justina Rakauskaitė

2002 metai

I vieta   Virginija Žvarėlaitė

II vieta  Nijolė Navikienė ir Antanas Pivoras

III vieta Neringa Valinskaitė ir Justina Rakauskaitė

2001 metai

I vieta   Laima Pacevičienė

II vieta  Nijolė Navikienė

III vieta Justina Rakauskaitė

2000 metai

I vieta   Nijolė Navikienė

II vieta  Aldona Urbonienė

III vieta Virginija Žvarėlaitė

Verified by MonsterInsights