Kazio Umbraso literatūrinės premijos laureatai

1999 metai

Vytautas Kaziela

1998 metai

I vieta   Mindaugas Valiukas

II vieta  Benas Budrys

III vieta Nijolė Navikienė

1997 metai

I vieta   Laima Pacevičienė

II vieta  Nijolė Navikienė

III vieta Benas Budrys

1996 metai

I vieta   Remigijus Gražys

II vieta  Nijolė Navikienė

III vieta Danutė Raišytė

1995 metai

I vieta   Alvydas Šlepikas

II vieta  Mindaugas Valiukas

III vieta Vytautas Kaziela

1994 metai

I vieta   Vytautas Kaziela

II vieta  Mindaugas Valiukas

III vieta Alfonsas Kavoliūnas

Verified by MonsterInsights