MOLĖTŲ RAJONO LITERATŪRINIAI TILTAI
ZEMELAPIS
JONAS GAIDYS–GAIDAMAVIČIUS
Karo gydytojas, rašytojas, žymus kultūros veikėjas, tautinio sąmoningumo žadintojas, vienas iš laikraščio „Varpas“ (1889–1905) steigėjų. Plačiau...
VLADISLOVAS TELKSNYS
Publicistas, memuaristas, dramaturgas, kalėjęs Štuthofo koncentracijos stovykloje.
Plačiau...
JUOZAPAS LIDEIKIS
Kunigas, žymus XIX a. II pusės pasakėtininkas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, savo darbu ir lėšomis rėmęs lietuviškų knygų leidimą. Plačiau...
VYTAUTAS VILIMAS SKRIPKA
Poetas, lietuvių literatūros kritikas, ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Plačiau...
PETRAS TARASENKA
Karininkas, muziejininkas, archeologas, pedagogas, publicistas, knygoje „Užburti lobiai“ aprašęs Alantos krašto paslaptis.
Plačiau...
VYTAUTAS KAZIELA
Poetas, žurnalistas, leidėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos, rajoninės Kazio Umbraso literatūros premijos komisijos narys.
Plačiau...
ALVYDAS ŠLEPIKAS
Žymus teatro ir kino aktorius, režisierius, scenaristas, poetas ir prozininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Plačiau...
PETRAS KRAUJALIS
Kunigas, profesorius, švietėjas, Vilniaus krašto visuomenininkas.
Plačiau...
MARIUS IVAŠKEVIČIUS
Prozininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, kino scenaristas, režisierius, tarptautinį pripažinimą pelnęs dramaturgas.
Plačiau...
REMIGIJUS GRAŽYS
Poetas ir žurnalistas, Lietuvos rašytojų sąjungos bei Molėtų rajono literatų brolijos narys. Plačiau...
KAZYS UMBRASAS
Prozininkas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, filologijos mokslų kandidatas, docentas, kurio vardu pavadinta Molėtų rajono literatūros premija.
Plačiau...
STANISLOVAS ŠLAMAS
Kunigas, aktyvus draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, lietuvybės propaguotojas. Plačiau...
DOMICELĖ GRAUŽINYTĖ–PALEVIČIENĖ
Draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja, lietuviškos dvasios saugotoja, aktyvi Vilniaus krašto visuomenininkė.
Plačiau...
JUOZAPAS ARNULFAS GIEDRAITIS
Vyskupas, aktyvus senosios raštijos veikėjas, vertėjas.
Plačiau...
ČESLOVAS KAVALIAUSKAS
Poetas, vertėjas, teologas, iš graikų kalbos išvertęs Naująjį Testamentą.
Plačiau...
MINDAUGAS VALIUKAS
Poetas, prozininkas, dramaturgas, teatro režisierius ir aktorius, dainuojamosios poezijos atstovas.
Plačiau...
RĖMĖJAI
ORGANIZATORIAI
2016-2017 metais Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įgyvendintas kūrybinis
projektas – fotografijų paroda „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“.
2017 metais minint Molėtų miesto 630, Viešosios bibliotekos – 80 ir rajono literatų brolijos – 20
metų jubiliejus, įamžinti ir pristatyti objektai ir vietos, susijusios su svarbiomis krašto ir lietuvių
literatūros asmenybėmis.
Molėtų viešoji biblioteka, toliau tiesdama tiltus tarp nūdienos ir literatūros lobių, kviečia virtualiam
pasimatymui su Molėtų krašto literatūros kūrėjais ir puoselėtojais.
Kiekvieno iš Jūsų, Mieli lankytojai , laukia kitokia pažintis su galbūt jau girdėtomis asmenybėmis,
matytomis vietomis ar perskaitytais kūriniais. Interaktyviame žemėlapyje pažymėta 16 kraštiečių
literatūros kūrėjų ir puoselėtojų gimimo, gyvenimo, kūrybos ir veiklos, jų kūriniuose minimų ar
literatūros asmenybių atminimui skirtų objektų vietų.
Šis projektas mums visiems primena apie literatūrinį Molėtų krašto paveldą – literatūros asmenybių
atminties ženklus, įsiterpusius, tapusius gamtos, mūsų kraštovaizdžio dalimi.
„Molėtų rajono literatūriniai tiltai“ sujungia laikotarpius, vietas ir asmenybes!
Rengiant interaktyvų žemėlapį naudoti Molėtų viešosios bibliotekos Kraštotyros fondo dokumentai
Tekstų ir nuotraukų autorė – projekto bendraautorė Akvilė Stančikaitė.