Naujienos kraštotyros fonde

Mero Stasio Žvinio dovanotos knygos

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

 

„Alantos pleneras 2007“
2007 metų Alantoje vykęs dailininkų pleneras skirtas žiauriai nužudytos bibliotekininkės Elvyros Satkūnaitės atminimui (1945-2006). Plenere dalyvavo dailininkai: Vilius Dinstmanas, Justina Puidokaitė, Jurga Augustaitytė, Alena Jurjeva, Lina Ringelienė, Jurij Piskun, Eglė Gineitytė ir plenero kuratorė Sigita Maslauskaitė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Alantos pleneras 2008“
2008 metais Alantoje vyko kūrybinė profesionalų menininkų stovykla vadinama „Alantos pleneru“. Ši stovykla skirta Alantos dvaro refleksijai. Plenere dalyvavo dailininkės: Jurga Augustaitytė, Irma Balakauskaitė, Eglė Gineitytė, Irma Karvelytė, Sigita Maslauskaitė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Aukštaitijos regionas“
Knyga supažindina su Panevėžio ir Utenos apskritimi. 41-42 puslapiai skirti Molėtų rajono savivaldybei. Pateikiami trumpi enciklopediniai duomenys lietuvių, anglų ir rusų kalba.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Balninkų stiklo ir piešinio pleneras 2007“
2007 metais menininkai plenero vietą pasirinko Balninkus. Plenere dalyvavo: Aistė Gabrielė Černiūtė, Rūta Eidukaitytė, Andrius Zakarauskas, Monika Maziliauskienė, Ričardas Milukas, Ina Budrytė, Jolita Skrickytė ir Vidas Poškus. Menininkai įsijautė į Balninkų vietovės fragmentus – tai matosi jų atliktuose darbuose.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Baltadvario kūrybinė laboratorija 2007“
Menininkų simpoziumą Videniškiuose organizavo Molėtų krašto muziejus, galerija „Akcija M“ ir visuomeninė organizacija „Legendos“. Simpoziumas dedikuotas šeši šimtai keturiasdešimtąsias paminėjimo metines rašytiniuose dokumentuose švenčiančiam Videniškiųmiesteliui. Simpoziume dalyvavo menininkai: Linas Galumbauskas, Aistė Gabrielė Černiūtė, Lina Zavadskė, Vidas Poškus, Rūta Eidukaitytė, Mantas ir Monika Maziliauskai, Ričardas Milukas, Vykintas Pakalka, Airida Rekštytė, Arvydas Pakalka, Jolanta Krivickaitė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Čia kur Asveja“
Jonas Danauskas
Selemonas Paltanavičius
Tai knyga apie Asvejos regioninį parką. Knyga gausiai iliustruota Jono Danausko fotografijomis. Knygoje tekstas pateiktas lietuvių ir anglų kalba.

knygos viršelis

 

 

 

 

„Didikų Radvilų keliais“
Buvo trys pagrindinės Radvilų giminės linijos: pirmoji – Nesvyžiaus (Naugarduko), pasibaigusi 1813 metais. Antroji – Biržų-Dubingių linija, pasibaigusi 1669 metais. Trečioji – Medilo, Goniondzo, Rajgorodo linija, pasibaigusi 1546 metais. Knygoje gausu nuotraukų. Vienas iš fotografų Jonas Danauskas.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„2014 Lietuvos dainų šventė „Čia mano namai“
Knygoje pateikta dainų šventės programa, rėmėjai, dalyviai. 138-139 puslapiuose paskelbti Molėtų rajono dainų šventės dalyviai. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.

knygos viršelis

 

 

 

 

„Girsteitiškis 2010 tapybos pleneras“
2010 metais vykusiame tapybos plenere dalyvavo menininkai: Aistė Gabrielė Černiūtė, Juozas Pranckevičius, Mindaugas Skudutis, Rūta Eidukaitytė, Linas Gelumbauskas, Lena Chvičija, Rokas Beržiūnas, Jurgita Braziūnienė, Saulius Dastikas. Plenero organizatoriai: Molėtų krašto muziejus, meno galerija „Akcija M“ir VO „Legendos“.

knygos viršelis

 

 

 

 

„Kelmė“
Ona Jautakienė Jonas Danauskas
Tai fotonovelių knyga. Novelių tekstai Onos Jautakienės, meniškos nuotraukos Jono Danausko.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Katalikų žinynas 2016“
Knygoje pateikiamos naujausios žinios apie katalikų bažnyčią Lietuvoje, arkivyskupijas ir vyskupijas, „Carito“ centrus, katalikiškas organizacijas, katalikišką žiniasklaidą, katalikų bažnyčią užsienyje. 23 – 32 puslapiuose pateikiama informacija ir apie Molėtų dekanatą, parapijas ir rektoratą, kunigus dirbančius už vyskupijos ribų [tai Marius Talutis– nuo 2013 metų dirba Elka vyskupijoje].

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Molėtų krašto kalviškoji kryždirbystė XIX a. pabaiga XX a. pabaiga“
A. K. Kynas
Ši knyga skiriama Antano Jaroševičiaus ir Sauliaus Markausko atminimui. Šis leidinys – tai išsami studija apie metalinius Molėtų krašto kryžius, jų gamybos būdus, simbolius, kryždirbius. Nuotraukos Algimanto ir Mindaugo Černiauskų.Jos puikiai atskleidžia šių kryžių meniškumą.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Kompetencijos. Šeima. Karjera“
Tai leidinys apie VŠĮ Skudutiškio akademijos, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Molėtų savivaldybės projektą„kompetencijų pripažinimas – šeimos ir karjeros suderinimo galimybių plėtrai“. Projekte dalyvavę bendruomenių atstovai gavo galimybę tobulinti savo gebėjimus, plėtoti verslumą. Pateikiamos praktinės rekomendacijos norinčiam pradėti savo verslą.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

 

„Dr. Vinco Kudirkos muziejus“
Knygos 30 puslapyje minimas Jonas Gaidamavičius-Gaidys, gimęs Molėtų rajone Kaniūkų kaime. Tai vienas iš „Varpo“ steigėjų ir pirmųjų redaktorių. Knyga dedikuota buvusiam Molėtų merui, seimo nariui Valentinui Stundžiui.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Kunigaikščių Ravilų istorija ir atradimai“
Tai mokslinės konferencijos vykusios Molėtuose straipsnių rinkinys. Straipsnių autoriai: A. Kuncevičius, R. Mikalauskas, G. Striška, R. Laužikas, T. Račiūnaitė, L. Giedrytė, R. Žirgulis, R. Songailaitė, A. Vyšniauskienė, A. Laužikienė, J. Satkūnas.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Istorijos pamoka Dubingiuose“
Anželika Laužikienė
Rimvydas Laužikas
Knygelėje greta istorinių žinių apie Dubingius, Radvilų giminę, archeologinius tyrimus, pateikiama ir metodinė medžiaga – mokomoji ekskursija.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Lietuva. Švietimo būklės apžvalga 2018“
Leidinio paskirtis yra apžvelgti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo būklę Lietuvoje ir pastarųjų trejų metų jos kaitą, atsižvelgiant į ugdymui keliamus tikslus ir uždavinius, išryškinant esmines tendencijas, patiriamus sunkumus ir sėkmę. Pateikiama ugdymo būklės apžvalga savivaldybėse. 126-127 puslapiuose pateikiama informacija apie švietimo būklę Molėtų savivaldybėje.

knygos viršelis

 

 

 

 

„Lietuva –Gruzija 2011
Susitikimo vieta Girsteitiškis, Molėtai“
Girsteitiškyje 2011 metais vyko tarptautinis tapybos pleneras. Jame dalyvavo menininkai: Aistė Gabrielė Černiūtė, Rūta Eidukaitytė, Giorgi Gugushvili, Murtaz Shvelidze, Aleksandras Vozbinas, Jūratė Mitalienė, Liutauras Griežė, Rasa Leonavičiūtė, Ramaz Razmadze, Alina Baranauskienė, Teimuraz Kharabadze, Jurga Braziūnienė , Juozas Pranckevičius, Lina Dieninė, Rokas Beržiūnas, Linas Gelumbauskas .

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Lietuva. Švietimas regionuose 2013“
Tai informacinio pobūdžio knyga apie Lietuvos švietimą. 82-83 puslapiuose Molėtų savivaldybės duomenys už 2012 metus apie švietimą.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Lietuva. Švietimas regionuose 2014“
94-95 puslapiuose 2013 metų duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės švietimą.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Lietuvos apskritys 2012“
Leidinyje skelbiama 2010-2012 metų statistinė informacija apie apskričių ir savivaldybių ekonominę ir socialinę raidą, gyventojus, išsilavinimą, sveikatos ir socialinę apsaugą, kultūrą, užimtumą, nusikalstamumą, žemės ūkį, transportą, prekybą. Statistinėse lentelėse pateikta informacija ir apie Molėtų rajono savivaldybę.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Lietuvos savivaldybių indeksas 2011“
Tai informacinis leidinys apie savivaldybių biudžetą ir finansus, komunalinį ūkį ir transportą, švietimą, sveikatą, socialinę rūpybą, mokesčius, investicijas. 43 puslapyje pateikiama ši informacija apie Molėtų rajoną už 2011 metus.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Lietuvos savivaldybių indeksas 2012“
Leidinyje skelbiamas miesto ir rajono savivaldybių vertinimas. 45 puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie Molėtų rajono savivaldybę.

knygos viršelis

 

 

 

 

„Molis Molėtams“
Tai leidinukas apie XV tarptautinį juodosios keramikos seminarą vykusį Molėtų rajone Bebrusuose, tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“ . Seminare dalyvavo Lina Dieninė, Živilė Jasutytė, Ales Koska Leonardovič, Genė Vaičikauskienė, Eiginta Beinortaitė, Raimonda Jatkevičiūtė, Vidas Vekerotas, Ozkan Bal, Artūras Zaikinas, Onutė Juškienė, Leonid Tradsevski, Jonas Mindaugas Eimanavičius, Deimantė Skurdenienė, Rasa Balčiūtė Šaltenienė, Andrius Cokas , Jovilė El-Mansour, Skaidrė Račkaitytė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Molėtų gimnazija – ieškojimai ir atradimai“
Tai informacinis leidinukas apie Molėtų gimnaziją. Trumpa istorija, apie žymius žmones, tarptautinių ir respublikinių konkursų nugalėtojus, maironiečių veiklą, tradicinius renginius.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Prie Piršeno ir Alaušų Balninkai“
Žymių mokslininkų ir tėviškės tyrinėtojų straipsniai apie Balninkų kraštą, seniūniją ir parapiją- įspūdingą gamtovaizdį, buitį,visuomeninį, religinį bei kultūrinį gyvenimą. Remiantys archyviniais duomenimis, taip pat iš kartos į kartą einančiais vietinių žmonių pasakojimais, bandoma į šį unikalios ir istoriškai įdomios lemties kraštą pažvelgti nuo seniausių iki šių laikų. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Radvilų tėvonija Dubingiuose“
Šia kolektyvinė monografija pristatoma 2003-2009 metų Dubingių piliavietės buvusių bažnyčių vietos ir 2004 metų atrasto Radvilų antrinio kapo mokslinių tyrimų bei paveldotvarkos rezultatai. Monografijos autoriai: prof. dr. Albinas Kuncevičius, prof. dr. Rimantas Jankauskas, doc. Dr. Rimvydas Laužikas, Daina Stankevičiūtė, Indrė Rutkauskaitė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Rinkimai Lietuvos respublikoje 2014“
Tai leidinys apie Lietuvos respublikos Prezidento rinkimus 2014 metais. Taip pat yra ir partijų ir koalicijų kandidatų į Europos parlamentą sąrašai. Juose minimos Petro Čimbaro, Valentino Mazuronio, Armino Lydekos kandidatūros.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Savivaldybių tarybų rinkimai “
Tai 2007 metų vasario 25 d. savivaldybių tarybų rinkimai bei rinkimų rezultatai. 165-168 puslapiuose Molėtų rajono savivaldybės tarybos narių sąrašas bei rinkimų rezultatai.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybių tarybų rinkimai“
Tai 2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų kandidatai ir nariai. 175-178 puslapiuose Molėtų savivaldybės rinkimų rezultatai. 465-468 puslapiuose paskelbti Molėtų rajono tarybos nariai ir kandidatai.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Suk rankeną Kaišiadorys 190“
Tai fotoalbumas, įamžintų akimirkų minint Lietuvos mažiausios vyskupijos mininčios 90-mečio sukaktį motociklininkų kelionė. Tai Molėtųir Širvintų dekanatų piligriminis žygis į Kaišiadorys. Nuotraukos iš Molėtų, Videniškių, Želvos, Ukmergės, Palomenės ir Kaišiadorių.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Skraidantis molis“
Leidinukas apie XIV tarptautinį juodosios ir raugo keramikos seminarą , vykusį prie Bebrusų. Projekto kuratorė LinaDieninė. Projekte dalyvavo menininkai: Eiginta Beinoraitė, Audrius Gokas, Jonas Mindaugas Eimanavičius, Živilė Jasutytė, Onutė Juškienė, Raimonda Jatkevičiūtė Kasparavičienė, Kostka Ales Leonardovič, Giedrius Mazūras, Džiugas Petraitis, Skirmantas Petraitis, Skaidrė Račkaitytė, Jovilė El-Mansour, Vidas Verekotas, Rasa Balčiūtė Šaltenienė, Genė Vaičikauskienė ir Deimantė Skurdenienė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Skudutiškis 2007“
Tai leidinukas apie Skudutiškyje 2007 metais vykusį tapybos simpoziumą. Jame dalyvavo menininkai: AistėGabrielė Černiūtė, Lina Dieninė, Rūta Eidukaitytė, Liutauras Griežė, Gustas Jagminas, Raimonda Kasparavičienė, Ričardas Milukas, Džiugas Petraitis, Airida Rekštytė, Aurimas Švedas ir Lina Zavadskė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Skudutiškis 2010“
Tai leidinukas apie 2010 metais vykusį menininkų simpoziumą Skudutiškyje. Pateikiami darbai iš šio simpoziumo. Jame dalyvavo menininkai: Aistė Gabrielė Černiūtė, Arturas Aliukas, Marius Mindaugas Danys, Jurgita Braziūnienė, Julija Skudutytė, Mindaugas Skudutis, Skaidra Savickas, Lilija Puipienė, Juozas Pranckevičius, Rūta Eidukaitytė, Raimonda Jatkevičiūtė, Rokas Beržiūnas, Jolanta Krivickaitė, Rimgaudas Žebenka.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė“
Žinoma išeivijos dailininkė Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė, gyvenanti Čikagoje 2003 metais dovanojo savo batikos ir grafikos parodą Molėtų krašto muziejui.Pateikiamas dovanotų darbų katalogas.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

 

„Širvintos“
Šioje monografijoje yra nemažai medžiagos ir apie Molėtų rajoną, tai 1920 metų Širvintų Giedraičių mūšį, apginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Nemažai medžiagos ir apie kunigus, gimusius arba kunigavusius ir Molėtų krašte. 694-703 puslapiuose rašoma apie kunigo Česlovo Kavaliausko baudžiamąją bylą.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

 

„Švietimas savivaldybėse“
Leidinyje trumpai apžvelgiama švietimo būklė regionuose 2002-2003 metais. 107-109 puslapiuose apžvelgiama Molėtų savivaldybės švietimo būklė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

Molėtų krašto šviesuoliai“
II knyga
Šlamaitė Alma
Antroje Almos Šlamaitės knygoje aprašyta keturiolika asmenybių: Mykolą Giedraitį, Juozapą Julijoną Senkovskį, Fabijoną Kemėšių ir jo šeimą, Graužinių ir Palevičių šeimas, Jurgį Alekną, kunigą Petrą Kraujalį, skautininką Stasį Jakštą, mokytoją Praną Karalių, Antaną Kryžanauską, kino patriarchą Stasį Vainalavičių, Henriką Lukaševičių, kraštotyrininką Eugenijų Danilevičių, inžinierių Bronių Žalėną, kunigus – Česlovą Kavaliauską, Kazimierą Girnių.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Utenos krašto ugniagesiai 1924 – 2014“
Leidinio 101-110 puslapiuose supažindinama su Molėtų Priešgaisrinę gelbėjimo tarnyba. Molėtuose savanorių gaisrininkų draugija įkurta 1927 metais.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Vilniaus pilių kalvos ir slėniai“
Vienas šios knygos autorių inžinierius geologas Jonas Satkūnas. Jo straipsnius skaitykite šiuose puslapiuose: 14-39; 70-79.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai“

Žalėnas Gintautas
Leidinys skiriamas Kaišiadorių vyskupijos 80 metų jubiliejui. Jame aprašyti vyskupijoje buvę ir esami varpai, jų kilmė ir likimas. Minimi Bijutiškio bažnyčios ir cerkvės, Dubingių bažnyčios, Giedraičių bažnyčios, Inturkės bažnyčios, Joniškio bažnyčios, Molėtų bažnyčios, Pusnės bažnyčios ir Videniškių bažnyčios varpai.

  2018 09 24

 

 

 

 

 

“Atokios stotys 2017”

Tai Lietuvos periferijose ir emigracijoje gyvenančių lietuvių poetų almanachas. Almanachą sudarė Vytautas Kaziela. Viršeliui panaudotos molėtiškės Dalios Stalauskienės darbų nuotraukos. Knygoje spausdinta dviejų kraštiečių eilės: 106-116 p. Vytauto Kazielos ir 200-209 p. Virginijos Žvarėlaitės eilėraščiai.

 

 

 

 

 

“Tuštėjanti stotelė”

Birutė Datenytė-Šiukštienė

„Gyvenu pati su savo eilėraščiais. Visą laiką buvau atvira, rašiau apie save, savo mintis…

Eilėraščiai man lyg duonos gabalėlis, reikalingas, norimas ir savas, trokštamas, kartais sotus, o kartais kartus, sūrus…” Tai paskutinė mokytojos, poetės knyga.

 

 

 

 

“Iš Panevėžio praeities:

Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai”

Tai knyga apie Nepriklausomybės gynėjus, 1919 metų savanorius. 49-63 puslapiuose yra Prof.dr. Valdo Rakučio straipsnis „4-ojo pėstininkų pulko veiksmai Širvintų-Giedraičių mūšyje 1920 m.” Širvintų-Giedraičių mūšis buvo baigiamasis karo su lenkais ir visų nepriklausomybės kovų akordas.

 

 

 

 

“Žali”

Marius Ivaškevičius

Tai antrasis prozininko, dramaturgo, kino scenaristo ir režisieriaus romanas. Čia aprašomi Lietuvos pokario metai. Pagrindinių romano veikėjų prototipai – istorinė asmenybė partizanų vadas Jonas Žemaitis ir jo kovos draugai.

 

 

 

 

“Nauji ir reti paukščiai Lietuvoje”

Vytautas Jusys; Saulius Karalius; Liutauras Raudonikis

Ši knyga dedikuojama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

 

 

 

 

“Ventės ragas”

Vytautas Jusys

Tai kraštiečio knyga, kur autorius aprašo Ventės rago pusiasalio istoriją, paukščių gaudykles, Ventės rago ornitologinę stotį.

“Lietuvos partizanai”

1944 – 1986

1944-1953 metų partizanų karas – vienas svarbiausių XX a. Lietuvos istorijos reiškinių. Šiame albume įamžinti Lietuvos laisvės kovotojai. 139 p. yra ir molėtiškio Vytauto apygardos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno nuotrauka.

 

 

 

 

“Makroekonomika”

Vytautas Gavelis; Povilas Gylys; Venantas Mačiekus; Neringa Minkevičienė; Regina Paliulytė;

Erstida Ulvidienė; Laima Urbšienė

Tai VU Ekonomikos fakulteto dėstytojų išleistas „Makroekonomikos” vadovėlis. Vienas iš autorių kraštietis prof.habil. dr. Povilas Gylys.

 

 

 

 

 

“XX amžiaus Lietuvos mokytojai”

Rasa Paulavičienė

Šioje knygoje pateikti dokumentai iš archyvų, nukentėjusių mokytojų sąrašai su negailestingais prierašais prie pavardžių: ištremtas, nukankintas, sušaudytas, dingęs be žinios, nuteistas, žuvo kovodamas partizanų būryje, susisprogdino, bet nepasidavė… Tarp jų yra ir molėtiškių: Balys Žygelis [39-41 p.]; kunigas Petras Kraujelis [63-64 p.]; Juozas Rukša [119-121 p.]. Pateiktas ir trumpas nukentėjusių mokytojų sąrašas, kilusių ar dirbusių Molėtų rajone: Viktorija Butkienė, Antanas Matukonis, Aleksandra Matukonienė, Zita Morkuvienė, Jonas Puodžius, Kotryna Puodžiūvienė, Julius Rinkevičius, Stasė Rinkevičienė, Jonas Vaškelis, Antanas Lešinskas, Vytautas Meilūnas, R. Paškevičiūtė, Faustina Radžiūnaitė, Stepas Satkevičius, Janina Žvinytė.

 

 

 

 

 

“Tie, kurie gelbėjo 1941-1944

Žydų gelbėjimas Lietuvoje”

Leidinyje pateikiamas žydų gelbėtojų pavardžių sąrašas, sudarytas remiantis keliais informacijos šaltiniais: Yad Vashemo holokausto aukų ir didvyrių atminties instituto portale skelbiamais duomenimis apie asmenis, kuriems suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, apdovanotųjų Lietuvos Respublikos Prezidento Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi sąrašu, „A. Gurevičiaus sąrašais”, Viktorijos Sakaitės knyga „Žydų gelbėjimas Lietuvoje II pasaulinio karo metais” ir Jono Rimašausko knyga „Žydų gelbėtojai”. Sąrašuose yra ir molėtiškių: Juzefa Danišauskienė, Justinas Dūda, Kostas Malakauskas, Kotryna Malakauskienė, Kazys Putna, Stasė Rudėnaitė-Araminienė, Kazimieras Rudėnas, Veronika Rudėnienė, Leokadija Ruzgienė, Kazimieras Aurimas Ruzgys, Meilė Onytė Ruzgytė-Bukauskienė, Vaclova Steponavičienė, Izidorius Steponavičius, Marcelė Tamašauskienė.

Autorių dovanotos knygos su įrašais:

 

 

 

“Boružėlė – puotą kėlė!”

Vilius Baltrėnas

 

 

 

“99 metai po įvykio”

Liudas Mažylis

 

 

 

 

“Pašaukimo keliu”

(pedagogas dr. Vladas Voveris)

 

 

 

 

“Mokslotyra”

Ona Voverienė

 

 

 

 

 

“Šventasis karas”

Vytautas Voveris

 

2018  08 02

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Prigimtinės kultūros ratilai”

Viktorija Daujotytė

Po V. Daujotytės pranešimo „Savas, savieji, savastis prigimtinio bendrumo ryšiuose” vyko pokalbis, kuriame dalyvavo ir Rimvydas Laužikas, Elona Lovčikienė [p. 135-137]. Po pranešimo „Žinte pažinti: žinių ir žinojimo lietuvių prigimtinėje kultūroje pamatai”. Pokalbyje dalyvavo ir psichologė Elona Lovčikienė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Stapukioko daina”

Kazimieras Jakutis

Tai novelių knyga. Trečioji knygelės dalis susieta su mūsų Pagulbiu. „Čia aš – Pagulbis. Tavo atvaizdas vandeny. Tavo mintys ir žodžiai. Tavo slaptos svajonės, viltys ir nerimas. Pabūkim nors minutę kartu. Toli girdis Kalvių kaimo armonikieriaus Žigelio rauda. Žigelio, kurio seniai jau nebėra… tik aidas armonikos balsu ataidi iš tos pusės, kai gerai įsiklausai. Pastovėkim po apeigine vidukiemio liepa. Ūmai atslinkusi naktis tesugeria dienos žodžius, vejas prakalbina skardinį stogą…” Sako ir Stapukiokas tikrai vaikšto po Pagulbį.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Prieš liūtis”

Dinah Jefferies

Tai anglų rašytojos romanas. Kodėl jį rekomenduoja kraštotyros skyrius? Šio romano vertėja iš anglų kalbos kraštietė Laimutė Pacevičienė.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Vakarienė pusiaukelės rojuj”

Sigutė Lisauskienė-Mackelytė

Tai literatės, dabar gyvenančios Suginčiuose, poezijos knygelė. Ištrauka iš anotacijos: „kad ir apie ką rašytų autorė – ji vis tiek rašo apie meilę. Nebanaliai. Savitai, atvirai, kartais – skaudžiai”.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Trys ministrai, dvi kelionės”

Aleksandras Makejevas

Dainų autoriaus ir atlikėjo, rašytojo A. Makejevo antroji knyga, kurią autorius dovanoja Molėtų bibliotekos skaitytojams.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Franf Zappa – Lietuvos sūnus”

Saulius Paukštys

Knygoje pasakojama paminklo garsiam muzikantui ir menininkui Frankui Zappai atsiradimo Vilniuje istorija. Tai autoriaus dovana, skirta Molėtų bibliotekos skaitytojams.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Pustoniai ir atspalviai”

Saulius Paukštys

Tai istorija, pasakojanti apie menininkų gyvenimą ir nutikimus, kurie įvairiai veikia jų kūrybą. Šį knyga – autoriaus dovana, dedikuota Molėtų bibliotekos skaitytojams.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„100 metų kartu”

Fotografė / Monika Požerskytė

Albume rasime 37-ių Lietuvos gyventojų, sulaukusių 100 ir daugiau metų fotoportretus. Tarp jų ir dviejų molėtiškių 20-21 p. Veronika Gaivelienė [1916 04 01 Antalakajos kaime] ir 94-95 p. Sofija Škilienė [1914 06 01 Kerulių kaime].

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„10 000 kilometrų per Rusiją”

Vidmantas Šmigelskas

Kraštietis V. Šmigelskas aprašo savo kelionę, prasidėjusią Utenoje ir pasibaigusią už 10 tūkstančių kilometrų. Keliautojams tapo proga pažinti ne tik Rusijos geležinkelių sistemą, didžiuosius miestus: Irkutską, Chabarovską, Vladivostoką, ar išvysti unikalų Baikalo ežerą, bet ir susipažinti su vietiniais rusais, atrasti visiškai kitokį požiūrį, mąstymą bei tradicijas.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

 

„Upės akmenėliais”

Tai tarsi neakivaizdinė rajono literatų literatūrinė kelionė. Bandymas sujungti į visumą kūrybinio jaunimo ir patirtį turinčių literatų galias, kad ir vieni, ir kiti tobulėtų ieškodami naujų raiškos formų ir atidžiai žvelgdami į pasaulį, nepavargtų matyti, girdėti ir jausti… Čia rasime V. Žvarėlaitės, A. Pivorė, J. Rakauskaitės-Butkevičienės, R. Kalvelio ir kt. eilės.

knygos viršelis

 

 

„Valstybė – Lietuva

Sostinė – Vilnius

1918 -100-2018″

Knygoje pateikiami svarbiausi su Lietuva susiję įvykiai chronologine tvarka. 154-155 p. pateiktos nuotraukos: Minėjimas prie Giedraičių paminklo „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovose ties Giedraičiais 1920 m.” XX a. 4-asis dešimtmetis ir Giedraičių paminklas „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovose ties Giedraičiais”

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Sambūvio aspektai”

Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė

Tai knyga apie teisinį ir socialinį žydų statusą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Minima ir Radvilų giminė [102-103, 117, 136-137, 140, 143, 148, 171, 186, 192, 207, 216, 243-244, 370 puslapiuose]. Žydų surašymo 1764-1765 m. duomenimis Molėtuose [Malaty]gyveno 587 žydai.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Bėga laikas”

Alvira Žvinienė

Tai prisiminimai apie Černiauskų ir Kalibatų giminę, gyvenusias Pavirinčių kaime, netoli Kurklių miestelio. Knygos autorė buvo ištekėjusi už Stepono Černiausko ir dalinasi prisiminimais apie šias šeimas.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

Sušaudyta jaunystė”

Alvira Žvinienė

Tai knyga apie Alantos krašto partizanus, tremtinius. 203-253 puslapiuose Alanta jau nepriklausomoje Lietuvoje.

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Tenai nuo seno žmonės gyveno”

Alvira Žvinienė

Tai knyga apie Motiejūnų kaimo [esančio Alantos seniūnijoje] gyventojų buitį, tradicijas, papročius. Aprašytos kaimo sodybos: Antano ir Eleonoros Umbrasų, Jono ir Zofijos Juočepių, Prano ir Eleonoros Umbrasų, Jurgio ir Antaninos Umbrasų ir kitos. Plačiai aprašyta Antano Bobelio giminė [175-331 p.]. Pateiktas tarmiškas Danieliaus Drazdausko vaizdelis apie Alantą [365-366 p.].

 

 

Naujos knygos                                                                      

Knygos viršelis

 

 

Fotografavau Lietuvą

Vytautas Augustinas

Fotografas Vytautas Augustinas gimęs Utenos rajone, Leliūnuose. Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomas jo fotografijų archyvas. Šiame albume yra Vytauto Augustino 1936-1947 metų fotografijos. Nemažai vaizdų yra ir apie Molėtų kraštą.  16 p. Vytauto Augustino nuotrauką prie Asvejos ežero (1936). 163, 169 puslapiuose – kryžiai Molėtų apylinkėse (1938). 135, 273, 275 puslapiuose – Alantos bažnyčia (1938); Pakalniai. Alantos apylinkės (1935-1939). 186, 194-195, 226-227 puslapiuose – Dubingiai. Asvejos ežeras. Tiltas per Asvejos ežerą (1935-1939). 202, 268-271 puslapiuose – Videniškiai (1935- 1942).

 

knygos viršelis

 

 

 

„Baltrukėnai“

Tai Umbrasų giminės istorija, kilusių iš Bajorų, Kijėlių, Miškiškių, Kairionių kaimų. 71-89 puslapiuose aprašoma rašytojo, literatūrologo Kazio Umbraso šeima.

 

 

 

knygos viršelis

 

 

 

„Fotografija“

Antra knyga

Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Knygoje pasakoja ne tik fotografijos. Čia žmonių istorijas primena ir patys fotografai Černiauskai bei jų prakalbinti žmonės. Čia prabyla ne tik žmonės, bet ir daiktai. Daugiausia vaizdų bei dialogų yra iš Giedraičių, Marcinkonių ir kitų kaimų.

knygos viršelis

 

 

 

 

„Recenzijose sninga“

Valdas Gedgaudas

Knygoje Valdo Gedgaudo recenzijos publikuotos 1962-2013 metais spaudoje. Joje aptinkame ir molėtiškių pavardes: 14-15, 32 puslapiuose – aktoriai Ingeborga Dapkūnaitė, Eugenija Pleškytė ir Povilas Budrys savarankiškai pastatė spektaklį „Leopardo valanda”. Povilas Budrys atliko Jaunuolio – du žmones nužudžiusio, senelio namus sudeginusio, kalėjimo psichiatrinėje ligoninėje besigydančio vaidmenį. 17-19, 171-174, 231-234 puslapiuose – Spektaklyje „Stiklinis žvėrynas” Džimo O’ Konoro vaidmenį atliko aktorius Rolandas Kazlas. Aktorius atliko ryškų savimi pasitikinčio, sotaus, šiek tiek tiesmuko jaunuolio vaidmenį. Spektaklyje „Broliai Karamazovai” R. Kazlas atliko Smerdiakovo vaidmenį. Kunigaikščio Gavrilos vaidmuo. Eimunto Nekrošiaus režisuotame spektaklyje „Dieviškoji komedija” Dantės vaidmuo. 45, 47 puslapiuose – Rimo Tumino režisuotame spektaklyje „Galilėjaus gyvenimas” Vyrus vaidina Jonas Braškys ir A. Šinkūnas. 164-166 puslapiuose – Marius Ivaškevičius spektaklio „Malyš” dramaturgas ir režisierius.

knygos viršelis

 

 

 

 

„Nenutilk, armonika“

Raimundas Yla

Tai knygelė apie armonikierių Algimantą Mieliauską.

 

knygos viršelis

„Molėtai 1918-2018“

Viktorija Kazlienė

Andziulis Donaldas

Ši knyga išleista Lietuvos šimtmečiui. Joje randame medžiagos kai Molėtai dar buvo Malėtai, pirmąją sovietinę okupaciją, karą, Molėtų tremtinius, Molėtus sovietiniu laikotarpiu, sąjūdį, atkūrus nepriklausomybę.

knygos viršelis

 

 

„Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje 1940-1941“

Iš viso 1940-1941 ir 1944-1953 metais iš Lietuvos į Sovietų Sąjungą išvežta apie 275 tūkst. žmonių. tremtyje ir lageriuose išgyveno  daugiau kaip du trečdaliai išvežtųjų. Iš jų apie 80 tūkst. iki 1960 metų sugrįžo į Lietuvą. Tarp ištremtųjų nemažai buvo ir kilusių iš Molėtų krašto. 278 puslapyje – mokytoja Kotryna Puodžiuvienė kartu su sūnumis, buvo ištremta į Altajaus kraštą. Į gimtinę grįžo 1956 metais. Vyras Jonas Puodžius [buvęs Alantos pradžios mokyklos vedėju] išvežtas į Rešotų lagerį, ten pirmaisiais kalinimo metais mirė. 291-297 puslapiuose – broliai Pranas ir Jonas Plieskiai su motina Viktorija Plieskiene ir seserimi Elena ištremti iš Alkūnų kaimo (Molėtų rajonas).

„Lietuvos istoriniai vargonai 3“

Bruno Goebelio palikimas

Kompaktinėje plokštelėje pristatomi penkeri Lietuvos bažnyčių vargonai įtraukti į LR Kultūros vertybių registrą. Tarp jų ir Alantos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vargonai.

„Lietuvos piliakalniai“

Atlasas

IV tomas

Šioje knygoje yra įvardinti patekę objektai, įvardinti piliakalniais, tokiais šiandien nelaikomi. Molėtų rajone tokių objektų yra nemažai. 198, 200, 202, 204, 207, 214, 220 puslapiuose minimi Antašventės (Joniškio seniūnija), Dubingių, Kamastos (Giedraičių seniūnija), Krivitiškių, Pakubėtiškių (Čiulėnų seniūnija), Vastapų (Alantos seniūnija). Taip pat išvardinti 37 rajono piliakalniai.

knygos viršelis

 

 

 

„Kaišiadorių bažnytinis menas“

Olijardas Lukoševičius

38-45 puslapiuose. 2017 metais Kaišiadorių katedroje įrengta ir pašventinta Palaimintojo Teofiliaus koplyčia, kurios altoriuje yra sarkofagas su palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio palaikais. 2007 metais šventoriuje pastatytas skulptoriaus Arūno Sakalausko sukurtas paminklas kardinolui Vincentui Sladkevičiui (dirbęs Inturkės bažnyčioje).

„Poezijos atlaidai Žemaitkiemy…“

Vlado Šlaito literatūriniai skaitymai

43 puslapyje yra kraštiečio literato Albino Šerelio eilėraštis, skirtas poetui V. Šlaitui.

knygos viršelis

 

 

 

„Pokaris 1945“

Knyga yra 1945 01 01 – 1945 12 31 laikotarpio sovietinių represinių struktūrų suimtų asmenų veidų archyvas. Tarp jų yra ir molėtiškių: Čekuolis Jonas, Genevičius Tomas, Gobys Juozas, Lukaševičius Janas, Misiūnas Jonas, Niaura Bronius, Petronis Jonas, Pipiras Petras, Radzevičius Adamas, Sinica Boleslovas, Tamulis Vladas, Žigelis Pranas, Žukauskas Alfonsas.

„Respublikinės Peterburgo armonikų šventės Utenoje“

Tai iš Molėtų krašto kilę armonikininkai: Kęstutis Kuzmickas, Algimantas Mieliauskas Koncertavę Molėtuose: Povilas Barzda [Zarasai], Kazimieras Blaževičius [Ignalina], Mindaugas Didžiokas [Utena], Gediminas Giriūnas [Rokiškis], Svajūnas Ilčiukas [Utena], Fulgentas Jalinauskas [Panevėžys]. Kristina Streikutė-Jasiūnienė [Utena], Mindaugas Katinas [Utena].

knygos viršelis

 

 

 

 

„Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“

Tai reikšmingiausios lietuvių autorių knygos vaikams ir paaugliams katalogas. Jame 108-109 puslapiuose reklamuojamos Petro Tarasenkos knygos „Pabėgimas” ir „Užburti lobiai”.

 

knygos viršelis

 

 

 

„Laisvės ir tėvynės ginti“

Algimantas Stalilionis

Vykintas Vaitkevičius

Tai knyga skirta savanoriams, kurie 1918 metais laikinosios Vyriausybės pakviesti stojo ginti atgimusios Lietuvos. Surasti 154 asmenys, kurie gimę Pumpėnų valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Vienas jų Kazimieras Jonas Vaišvila mokytojavo Molėtų rajone, Giedraičių seniūnijoje Abramaučiznos mokykloje. [324-332 p.] Savanoriai: Feliksas Abrukauskas, Vladas Bačianskas , Antanas Činga, Jonas Gelažius, Antanas Matuzevičius, Bronislavas Paškevičius, Antanas Štempelis ir Jonas Valilionis dalyvavo sunkiuose mūšiuose prie Giedraičių, Dubingių ir Molėtų.

 

knygos viršelis

 

 

 

 

 

„Tikėjimas ir gyvenimas“

Tai knyga skirta jaunimui. 179 puslapyje rašoma apie arkivyskupą Teofilių Matulionį (1873-1962), gimusį Alantos parapijoje.