Paroda „Įvairovės veidai“

KADA: lapkričio 5-16 d.

KUR: Molėtų bibliotekoje

KAS: Paroda „Įvairovės veidai”

Parodos kuratorė  Rūta Ostrovskaja

Mėgėjai ir profesionalai fotografai (-ės) 2017 m. pabaigoje buvo pakviesti dalyvauti fotografijų konkurse „Įvairovės veidai“ ir užfiksuoti įvairovės atspindžius kasdienybėje, istorijas, (ne)tradicijas, kultūrą, patirtis.

Žmonių įvairovė akivaizdi: žmonės skiriasi rase, tautybe, etnine priklausomybe, religija, socialine padėtimi, kilme, kalba, amžiumi, lytimi, lytine orientacija, fizine būkle, tikėjimu, įsitikinimais. Žmonių lygybė yra neatskiriama nuo įvairovės suvokimo ir jos priėmimo. Tačiau mūsų išankstinės nuostatos dažnai apriboja galimybę matyti pasaulį atviromis akimis, paslepia unikalius žmonių paveikslus ir patirtis po normatyvo šešėliu.

Kiek įvairovės veidų mūsų visuomenėje, kaimynystėje, darbovietėje, savo aplinkoje pastebime mes?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir asociacija LGL įgyvendino projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“, kurio viena iš veiklos krypčių – sąmoningumo didinimo kampanija, siekianti sudaryti sąlygas pažinti diskriminaciją patiriančius žmones per jų žmogiškumo
iliustravimą, portretus ir kasdienybės vaizdus, kelti klausimus apie negalią, lytinę ir tautinę tapatybę ir kitus Lygių galimybių įstatyme įtvirtintus pagrindus.