Psichodramos mokymai

Psichodramos mokkymų plakatasKADA: gruodžio 13 d., ketvirtadienį, 13 val.

KUR: Molėtų bibliotekos konferencijų salėje

KAS: Psichodramos mokymai PAŽINK SAVE su Kristina Dulinskiene ir Rūta Janulevičiene

Vietų skaičius ribotas. Kviečiame registruotis adresu inovacijos.rvb@gmail.com iki gruodžio 10 d.

Psichodrama – tai psichoterapijos sistema, besiremianti Jacobo L. Moreno vaidmenų teorija ir naudojanti veiksmo metodus vidinio pasaulio tyrinėjimui

Psichodramos tikslas – veiksmo metodų pagalba tyrinėti ir padėti žmogui suprasti savo problemas, taip skatinant jo vientisumą ir asmeninį augimą kognityvinių nuostatų ir elgesio lygmenimis, bei didinant jo fizinę ir emocinę gerovę. Šio metodo pagalba giluminės emocijos atskleidžiamos žymiai ryškiau ir veiksmingiau, nei žodiniai išgyvenimų apibūdinimo metodai. Gyvenimo situacijos atkuriamos ir sukuriamos taip, tarsi jos vytų čia ir dabar. Psichodramos metu analizuojami efektyvūs elgesio stiliai, išbandomi konstruktyvesni vaidmenys. (Lietuvos psichodramos draugija, psichodrama.lt)

Kristina Dulinskienė gimė Kaune. Baigė Vytauto Didžiojo Universitete Socialinio darbo studijų programą ir įgijo magistro laipsnį. Socialinio darbo praktikė, socialinių projektų, skirtų šeimoms, jaunimui, suaugusiems asmenims kūrėja ir įgyvendintoja. Nuolat kelia kvalifikaciją suaugusiųjų neformalaus švietimo tarptautinėse programose.

Nuo 1997 m. iki 2004 m. dirbo socialinio darbo srityje.

Nuo 2004 m. dirba Marijampolės kolegijoje, Socialinio darbo studijų programoje lektore. Veda paskaitas studentams, vadovauja studentų mokomosioms praktikoms, vykdo mokslinę veiklą, veda kvalifikacijos kėlimo mokymus socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams.

Nuo 2009 m. įstojo į Lietuvos Psichodramos draugiją, įgijo psichodramos terapeuto asistento kvalifikaciją nuo 2014 m. dirba draugijos valdyboje.

Nuo 2014 m. įkūrė VŠĮ „Sprendimų ratas“, šioje įstaigoje konsultuoja šeimas, veda mokymus, rengia ir vykdo socialinius projektus.

Rūta Janulevičienė gimė ir mokėsi Kaune. Baigė Kauno Technologijų universitetą ir įgijo Biznio administravimo bakalauro diplomą. Mokslą tęsė Danijoje ir Aalborgo universitete, įgijo Tarptautinio biznio vadybos programos diplomą ir Ekonomikos bei biznio administravimo magistro laipsnį. Rūta Janulevičienė yra profesionali projektų vadovė, turinti daugiau nei 14 metų patirtį rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus socialinės atskirties grupėms (nuteistiesiems, neįgaliesiems, asmenims, priklausomiems nuo narkotikų ir alkoholio ir t.t.). Ji turi penkerių metų patirtį, vedant seminarus, kaip pažinti savo fizinę, emocinę, psichologinę ir dvasinę būklę ir tai pritaikyti sau.

Nuo 2002 m. dirbo įvairiose organizacijose: Jungtinių Tautų Būstinėje Niujorke (JAV), Tarptautiniame Prekybos Centre prie Jungtinių Tautų ir Pasaulinio Prekybos Centro, Ženevoje (Šveicarijoje), Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biure Baltijos šalims, Jungtinių Tautų Vystymo Programoje Lietuvoje, o nuo 2012 m. dirbo UAB Vadybos ir Psichologijos institute, 2015 m.  pagal individualios veiklos pažymėjimą. 2018 m. vasario 14 d. Rūta Janulevičienė įsteigė VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas“. Ji yra šios organizacijos steigėja ir direktorė.

2017 m. Tarptautinė labirintų organizacija paskyrė Rūtą Janulevičienę regionine Europos ambasadore Lietuvai.

Nuo 2015 m. Rūta Janulevičienė yra psichodramos praktikė ir Lietuvos Psichodramos draugijos narė. Šio meno ir toliau mokosi Lietuvos Psichodramos draugijoje. 2018 m. vasario 24 d. Lietuvos Psichodramos draugijos kasmetiniame draugijos susirinkime buvo išrinkta į valdybą 4 metų kadencijai.

Rūta Janulevičienė 2013 – 2015 m. įgyvendinto Panevėžio apygardos probacijos tarnybos ES projekto „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas kalėjimuose) koordinatorė ir savanorė.

2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmų organizuotame Reiki komiteto susirinkime, Rūta Janulevičienė buvo išrinkta Reiki komiteto pirmininko pavaduotoja.

Mokymus finansuoja Molėtų rajono savivaldybė pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą