Virtuali filosofijos skaitykla #54

❕Viešnia filosofijos skaitykloje❕
🗣KAS: vieša rašytojos, graikų literatūros vertėjos, filosofės ir kultūrologės Dalios Staponkutės paskaita „Antropofagų manifestai: apie negrįžtamą kultūros naikinimo procesą”
🗣KUR: Zoom platformoje (nuoroda bus pakelbta vėliau)
🗣KADA: Spalio 18 d., 18:00
Dalia Staponkutė – lietuvių rašytoja, graikų literatūros vertėja, filosofė ir kultūrologė. Baigusi filosofijos studijas, vėliau Didžiosios Britanijos, Graikijos ir Kipro akademinėse erdvėse tyrinėjo vertimo problemą kultūros ir filosofijos srityse, nemenka dalimi pasitelkdama lietuvių kilmės amerikiečių filosofo Alphonso Lingio darbus (apie jį yra išleidusi monografiją anglų kalba). Ji viena pirmųjų po nepriklausomybės atkūrimo ėmė gvildenti naujosios diasporos ir motinos-emigrantės, auginančios vaikus svetimoje kultūroje, patirtis ir kalbą literatūroje. Šiomis temomis yra sukūrusi dvi esė knygas, sulaukusias pripažinimo Lietuvoje ir išverstas į kelias kalbas. Sukaupusi nemenką patirtį gyvenant ir kuriant tarp dviejų Europos „paribio“ kultūrų – lietuviškos ir kiprietiškos – gilinasi į paralelinių istorijų dialektiką ir, sugretindama abiejų kraštų istoriją, šia tema kuria naują romaną.
Ši paskaita lies sudėtingą ir šiuo metu aštrų kultūros ir politikos santykį, kurį dar labiau komplikuoja regioniniai karai, vienur jau vykstantys, kitur – dar tik leidžiantys šaknis. Apie daugybę vertimo, neišverčiamumo, nesusikalbėjimo, užkariavimo, kolonizavimo, sunaikinimo, asimiliavimo kaip „antropofagijos“ problemų filosofijoje ir literatūroje yra rašę W. Benjaminas, J. Derrida, G. Ch. Spivak, M. Bachtinas, J. Kristeva ir kiti, kurių teiginiai (kritikuotini ir ne) įsipins į paskaitos kontekstą. „Antropofago“ metafora (autorius Oswaldas de Andrade) buvo ir išlieka aktuali kolonizuotoms, kolonizuojamoms ar dėl tam tikrų priežasčių stipriai tarpusavyje susijusioms kultūroms.
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Verified by MonsterInsights