Vytautui Bložei – 90. Paroda „Poetas turi teisę kalbėti visų vardu“

KADA: vasario 10-17 d.

KUR: Molėtų bibliotekos Abonemente

KAS: Vytautui Bložei – 90. Paroda „Poetas turi teisę kalbėti visų vardu“