Sukaktys ir jubiliejai

1536 metais gimė Merkelis Giedraitis – iš Giedraičių giminės kilęs kunigaikštis, Žemaičių vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas. Mirė 1609 04 06.

Sausis

 1946 01 01  gimė Elvyra Satkūnaitė, bibliotekininkė. Mirė 2006 metais.

1946 01 01 gimė Jonas Danauskas, fotografas.

1941 01 01 gimė Petras Bražėnas, literatūros kritikas, humanitarinių mokslų daktaras.

1931 01 05 gimė Kazys Napoleonas Kitkauskas, humanitarinių mokslų daktaras, architektas.

1941 01 06 gimė Juozas Kazlauskas, fotografas, kino operatorius, režisierius. Mirė 2002 02 20.

1916 01 12 gimė Judelis Kacenbergas, fotografas, žurnalistas. Mirė 1978 09 29.

1966 01 27 gimė Alvydas Šlepikas, poetas, rašytojas, aktorius, režisierius, scenaristas.

Vasaris

1886 02 03 gimė Mykolas Januškevičius, vertėjas. Mirė 1942 12 04.

1961 02 06 gimė Arvydas Pacevičius, humanitarinių mokslų daktaras.

Kovas

 1916 03 01 gimė Kazys Umbrasas, prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas. Mirė 1970 11 20.

1961 03 06 gimė Jonas Vaiškūnas, fizikas, lietuvių tautinės kultūros veikėjas, publicistas.

1936 03 09 gimė Alvyra Bobelytė-Žvinienė, medikė, publicistė.

1936 03 18 gimė Stasė Budrytė, tekstologė, vertėja.

Balandis

  2001 metais įkurtas Molėtų bibliotekos Informacijos skyrius.     

1961 04 04 gimė Alvydas Balanda, fotografas.

1936 04 10 gimė Liongina Giedrytė, mokytoja, kraštotyrininkė. Mirė 1995 12 03.

Gegužė

1936 05 01 gimė Janina Čekelienė, tautodailininkė.

1931 05 13 gimė Zofija Ona Šilinskaitė Markienė, habilituota daktarė, profesorė. Mirė 2020 metais.

1956 05 26 gimė Stasė Kairytė-Čirbienė, literatė.

Birželis

1976 06 15 gimė Mindaugas Valiukas, poetas, aktorius.

1971 06 24 gimė Jolanta Žalalienė, tautodailininkė.

Liepa

1936 07 07 gimė Stasys Jurevičius, poetas.

1911 07 10 gimė Mykolas Vaitėnas, gydytojas, medicinos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas. Mirė 1965 07 10.

1966 07 21 gimė Dalia Stalauskienė, dailininkė.

1971 07 23 gimė Vidmantas Šmigelskas, žurnalistas.

Rugpjūtis

1971 08 09 gimė Rimvydas Laužikas,  Lietuvos archeologas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, Muzeologijos katedros vedėjas, profesorius. 

 Rugsėjis

1921 09 30 Kauno burmistro pareigas pradėjo eiti Jonas Vileišis.

Spalis

1936 10 22 gimė Teresė Paberalienė, gydytoja, publicistė, poetė.

1906 10 25 gimė Stasys Jakštas, mokytojas, redaktorius, skautininkas, poetas. Mirė1979 07 28.

1981 10 27 gimė Elena Pranckėnaitė, archeologė, doktorantė.

Lapkritis

1951 11 04 gimė Antanas Čereška, istorikas.

1911 11 14 gimė Jadvyga Matulytė, aktorė. Mirė 2007 05 14.

Gruodis

1901 12 04 gimė Jonas Žvinys, kunigas. Mirė 1994 02 10.

1816 12 04 gimė Valerijonas Ažukalnis-Zagurskis, poetas, vertėjas. Mirė 1874 02 02.

1931 12 19 gimė Stefa Macijauskienė, literatė. Mirė 2007 05 03.