Literatūriniai tiltai ir paroda Girsteitiškyje

Pirmą kartą Girsteitiškyje eksponuojama trijų autorių paroda — Bronės Šlepikienės monotipijos, Rasos Stalnionienės tapyba ir Nijolės Navikienės tekstai. Literatūriniai tiltai nusidriekė Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Jono Vileišio dukros Ritos knygoje ,,Tolimi vaizdai” aprašytais keliais...