Tagged: Dalia Stalauskienė

knygos viršelis

„Atokios stotys“

              „Atokios stotys“ – Lietuvos periferijose ir emigracijoje gyvenančių lietuvių poetų almanachas. 2018 metų leidime 28 autorių tekstai. Almanachą sudarė kraštietis Vytautas Kaziela. 122-131 puslapiuose paties Vytauto Kazielos...