Tamara Arnastauskienė, Algimantas Jakimavičius „Lietuvos zoologai XVIII-XX a.“

…nes jų gyvenimą pažinę, pažinsime geriau ir juos, o juos pažinę – ir patys save pažinsime. (Jonas Basanavičius, 1883) Šiame žinyne pateikiama esmingiausia biografinė ir bibliografinė medžiaga apie Lietuvos ar su Lietuva glaudžiai susijusius...