Tagged: Vytautas Kaziela

knygos viršelis

„Atokios stotys“

              „Atokios stotys“ – Lietuvos periferijose ir emigracijoje gyvenančių lietuvių poetų almanachas. 2018 metų leidime 28 autorių tekstai. Almanachą sudarė kraštietis Vytautas Kaziela. 122-131 puslapiuose paties Vytauto Kazielos...

Dalia Stalauskienė rodo Vytautui Kazielai savo darbus ant stiklo

Molėtų krašto šviesuoliai – televizijos laidoje

LRT laida „Misija knygnešys“ pristato Lietuvai Molėtų krašto šviesuolius. Poetas ir publictas Vytautas Kaziela susitinka su skaitytojais Inturkės bibliotekoje, popietę vedą bibliotekininkė Onute Cesiulienė, klebonas Povilas Stankevičius aprodo  Inturkės bažnyčios lobius, mintimis dalinasi ilgametė...