Tagged: Vytautas Kaziela

Susitikimas su poetu V. Kaziela

Giedraičių bibliotekoje poezijos mylėtojai turėjo galimybę susitikti su poetu Vytautu Kaziela. Jo vienuoliktoji poezijos knyga „Alyvmedžiai“ pateko į geriausiųjų metų knygų penketuką ir dalyvauja Metų knygos rinkimuose. V. Kaziela yra ne tik poetas, bet...

„Poezijos pavasaris 2019“

Knygoje minimi šių poetų jubiliejai; Vlado Baltuškevičiaus, Alfonso Maldonio, Broniaus Krivicko, Alfonso Nyko-Niliūno, Eduardo Mieželaičio, Jono Strielkūno, Valdemaro Kukulo, Stasio Stacevičiaus. Almanacho 182-183 puslapiuose Vytauto Kazielos eilės. 274 puslapių tome esama kuo įvairiausių balsų,...

knygos viršelis

„Atokios stotys“

              „Atokios stotys“ – Lietuvos periferijose ir emigracijoje gyvenančių lietuvių poetų almanachas. 2018 metų leidime 28 autorių tekstai. Almanachą sudarė kraštietis Vytautas Kaziela. 122-131 puslapiuose paties Vytauto Kazielos...