Tagged: Žilėnas

Antanas Žilėnas „Parubežys ir parubežiniai“ I ir II dalys

Antanas Žilėnas „Parubežys ir parubežiniai“ I ir II dalys

Knyga skirta Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui ir Pasienio policijos 95 metų sukakčiai paminėti. Knygoje pateikti istoriniai faktai apie buvusias karo stovio (kitaip – neutralias) zonas, linijas su Lenkija, apie parubežį, kuris tęsėsi nuo Laukstėnų...

Verified by MonsterInsights