Vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo

2012.02.06

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorės 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-1

VIENINGO SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMO NAUDOJIMO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE TAISYKLĖS

 I. BENDROJI DALIS

1. Vieningas skaitytojo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – dokumentas, identifikuojantis skaitytoją visose Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) bibliotekose.

2. Pažymėjimo naudojimo taisyklės nustato naudojimosi Pažymėjimu išdavimo tvarką, teises bei atsakomybę.

3. Skaitytojas, turintis šį pažymėjimą, gali skaityti visose LIBIS bibliotekose.

II. VIENINGO SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

4. Pažymėjimas išduodamas asmeniui pirmą kartą registruojantis vienoje iš LIBIS naudojančių bibliotekų.

5. Pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą mokestį. Pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami.

6. Skaitytojai, įsigiję Pažymėjimą ir norintys skaityti kitose LIBIS bibliotekose, privalo jose užsiregistruoti.

7. Registruojantis kitose LIBIS bibliotekose mokestis neimamas.

8. Naujas skaitytojas registruojamas ir išduodamas Pažymėjimas pagal bibliotekoje galiojančias Naudojimosi biblioteka taisykles.

9. Praradus ar sulaužius Pažymėjimą, išduodamas naujas Pažymėjimas už nustatytą mokestį.

10. Vagystės atveju naujas Pažymėjimas išduodamas be pakeitimo mokesčio, pakeitus pažymėjimą iš policijos.

11. Pažymėjimas suteikia teisę:

11.1. Užsiregistravus skaityti visose LIBIS bibliotekose.

11.2. Užsisakyti dokumentus atvykus į biblioteką arba internetu.

11.3. Naudotis bibliotekų teikiamomis paslaugomis.

12. Skaitytojai privalo:

12.1. Užsiregistruoti kiekvienoje pasirinktoje LIBIS bibliotekoje.

12.2. Registruojantis pateikti darbuotojui turimą Pažymėjimą, asmens tapatybės dokumentą, besimokantys – studento ar moksleivio pažymėjimą.

12.3. Informuoti kiekvieną LIBIS biblioteką, kurioje yra užsiregistravęs apie:

12.3.1. pažymėjimo praradimą,

12.3.2. naujo pažymėjimo įsigijimą.

12.3.3. registracijos duomenų pasikeitimus.

13. Skaitytojams draudžiama:

13.1. Vienu metu turėti kelis Pažymėjimus.

13.2. Naudotis svetimu Pažymėjimu.

13.3. Naudotis sulūžusiu Pažymėjimu.

Verified by MonsterInsights