Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 m. ataskaitos

I ketvirčio finansinė ataskaita

II ketvirčio finansinė ataskaita

III ketvirčio finansinė ataskaita

Metinės finansinės ataskaitos; Aiškinamasis raštas


2017 m. ataskaitos

I ketvičio finansinė ataskaita

II ketvirčio finansinė ataskaita

III ketvirčio finansinė ataskaita

Metinės finansinės ataskaitos; Aiškinamasis raštas


2016 m. biudžeto suvestinės

2015 m. biudžeto suvestinės

2014 m. biudžeto suvestinės

2013 m. biudžeto suvestinės

2012 m. biudžeto suvestinės

2011 m. biudžeto suvestinės