Viešosios bibliotekos kontaktai

Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena, skaitytojai neaptarnaujami

Adresas: Inturkės 4, LT-33141, Molėtai. Tel.:  8 383 516 94

Į. k.: 193010413

Direktorė – Nijolė Stančikienė

El. paštas: direktore@moletai.rvb.lt, tel. 8 383 51148

Direktorės pavaduotoja – Austėja Jasaitienė

El. paštas: biblioteka@moletai.rvb.lt, tel. 8 383 51695

Finansininkė – Irutė Žvinienė

El. paštas: buhaltere@moletai.rvb.lt, tel. 8 383 5 22 03

VARTOTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Vedėja – Janina Vyšniauskienė

Tel. 8 383 5 10 72

Šiame skyriuje veikia suaugusiųjų, vaikų bei kraštotyros skaityklos.

Skyriuje teikiamos paslaugos

Abonementas

El. paštas: abonementas@moletai.rvb.lt, tel. 8 383 5 16 94

 • Knygų skolinimas į namus;
 • Knygų pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms, judėjimo negalią turintiems skaitytojams;
 • Užsako knygas iš kitų respublikos bibliotekų (TBA);
 • Atsako į skaitytojų užklausas;
 • Organizuoja skaitymo skatinimo renginius.

iliustracija

Vaikų skaitykla

El. paštas: vaikai@moletai.rvb.lt, tel. 8 383 5 10 72

 • Knygų skolinimas į namus;
 • Periodikos skaitymas vietoje;
 • Muzikos klausymas;
 • Žaidimai (stalo, kompiuteriniai ir kt.);
 • Prieiga prie interneto;
 • Užsako knygas iš kitų respublikos bibliotekų (TBA);
 • Atsako į skaitytojų užklausas;
 • Organizuoja skaitymo skatinimo renginius.

Kraštotyros skaitykla

Tel. 8 383 5 16 94

 • Kraštotyros dokumentų skaitymas vietoje;
 • Atsako į užklausas kraštotyros tema;
 • Organizuoja renginius.

iliustracija

Informacijos skaitykla

El. paštas: informacinis@moletai.rvb.lt, tel. 8 383 4 47 53

Joje teikiamos paslaugos:

 • Darbo su kompiuteriu vietos;
 • Prieiga prie interneto;
 • Prieiga prie licencijuojamų duomenų bazių;
 • Kompiuterinio raštingumo ir paieškos internete konsultacijos bei mokymai;
 • Periodikos skaitymas vietoje ir skolinimas į namus;
 • Atsako į skaitytojų užklausas;
 • Organizuoja renginius ir edukacinius užsiėmimus.


INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ FORMAVIMO SKYRIUS

Vedėja – Nijolė Liutkevičienė

El. paštas: komplektavimas@moletai.rvb.lt, tel. 8 383 5 10 72

Šiame skyriuje užsakomi ir gaunami nauji dokumentai, kuriami jų bibliografiniai įrašai, dokumentai tvarkomi, inventorinami, vedama jų apskaita.

Nuo 2001 m. skyrius dalyvauja LIBIS projekte – kuria viešosios bibliotekos elektroninį katalogą.

Verified by MonsterInsights