Audiogidas po Girsteitiškio dvarą

Lapkričio 29 d., penktadienį, Girsteitiškyje pristatytas audiogidas, kuris padeda keliauti laiku. Tai dar viena projekto „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“ kūrybinių jungčių.

Apsilankę Girsteitiškio bibliotekoje gausite žemėlapį ir ausinuką. Užsidėję ausines išeisite į kelionę, klausysitės pasakojimo, dairysitės ir jau nebegalėsite matyti Girsteitiškio apylinkių taip, kaip esate įpratę jas matyti.

Daugumos tų, apie kuriuos išgirsite, jau nėra, kaip ir dvaro. Bet papasakota istorija turi galią nors trumpam sugrąžinti išnykusius gyvenimus.

Dingęs dvaras atgyja

Vasario 16-osios Nepriklausomybės signataras, advokatas Jonas Vileišis ir bajoraitė Ona Kazakauskaitė-Vileišienė Girsteitiškio dvarą nusipirko 1914-ais metais.

Dvaru daugiausia rūpinosi Ona Vileišienė, kuris buvo svarbus Vileišių šeimos pajamų šaltinis. Čia pirmuosius vaikystės metus ir paauglystės vasaras leido jauniausia dukra Rita Vileišytė-Bagdonienė.

Rita Vileišytė baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją Kaune ir teisę Vilniaus universitete. 1944 metais pasitraukė į Vakarus. 1951 metais atvykusi į JAV dirbo įvairius darbus, buvo bibliotekininkė Yale‘o universitete ir Newarko viešojoje bibliotekoje.

2008 m. išleista R. Vileišytės-Bagdonienės knyga „Tolimi vaizdai: Signataro dukters atsiminimai“ (Lietuvos Nacionalinis muziejus).

Audiogido autorė žurnalistė Vita Ličytė su Rita Vileišyte-Bagdoniene susitiko jos namuose JAV Konektikuto valstijoje Southbury mieste.

Audiogidas – pasivaikščiojimas po buvusio Girsteitiškio dvaro vietas per Ritos prisiminimus.

Sekite žemėlapį ekrane arba paprašykite jo Girsteitiškio bibliotekoje. Geros kelionės laiku ir erdvėje!

Projektą „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“ remia Lietuvos kultūros taryba.

Verified by MonsterInsights