Pranešimai apie pažeidimus

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo pranešimą gali pateikti vidiniu kanalu vienu iš šių būdų:

• elektroniniu paštu pranesk@moletai.lt, atsiųsdamas užpildytą pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą;

• paštu Molėtų rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

• žodžiu, tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją pas kompetentingą subjektą (Vilniaus g. 44, Molėtai).

Informaciją apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, kuriame nurodyti:

  1. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi; darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);
  2. duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);
  3. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  4. jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
  5. ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
  6. kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
  7. kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
Verified by MonsterInsights