Kaimo bibliotekų

Apie Inturkės praeitį ir ateitį: 650 metų sukakčiai skirta konferencija

Balandžio 21 d. Inturkės seniūnijos salėje vyko konferencija „Į Inturkės krašto praeitį pažvelgus. Atmintini veidai”, skirta Inturkės 650-ties metų sukakčiai paminėti. Konferencija atidarė šiai svarbiai progai skirtų renginių ciklą, o joje akcentuotasi į tarpukario...

Popietė su aukštaitiška literatūra Alantos bibliotekoje

Alantos bibliotekoje vyko popietė „Puoselėkime aukštaičių tarmę“, skirta Aukštaitijos metams. Joje dalyvavo aukštaitiškai rašantys Alantos krašto literatai: Danielius Drazdauskas, Laima Pacevičienė ir Alvira Žvinienė. Renginio pradžioje bibliotekininkė Jūratė papasakojo, kodėl šie metai yra paskelbti Aukštaitijos...

Saugesnio interneto rytmetis Alantoje

Alantos bibliotekoje vyko Saugesnio interneto savaitė, kurios metu bibliotekininkė Jūratė penktokams vedė rytmetį „Būk saugus internete“. Žaidėme žaidimą „Apuoko pamokėlės“: vaikai pasiskirstė į tris grupes, kur turėjo paeiliui suklijuoti paveikslėlius. Juose pavaizduoti ir aprašyti...

Verified by MonsterInsights