2018 metų sukaktys ir jubiliejai

Sausis

01 04 1943 metais gimė Remigijus Gražys, poetas. Mirė 2012 04 05. (75)

01 08 1938 metais gimė Julius Aukštaitis, miškininkas, kraštotyrininkas. (80)

01 25 1913 metais gimė Jurgis Lebedys, literatūros tyrinėtojas. Mirė 1970 07 12. (105)

01 27 1928 metais gimė Vaclovas Paketūras, kompozitorius, pedagogas (90).

01 31 1928 metais gimė Stanislovas Karanauskas, poetas, tautodailininkas. (90)

Vasaris

02 14 1948 metais gimė Povilas Gylys, ekonomistas, politinis veikėjas. (70)

Kovas

03 26 1973 metais gimė Marius Ivaškevičius, prozininkas, dramaturgas. (45)

Balandis

04 09 1928 metais gimė Jovitas Jankauskas, inžinierius. Mirė 2015 metais. (90)

04 11 1918 metais gimė Ona Lipeikaitė, dailininkė). Mirė 2003 03 17.(100)

Gegužė

05 20 1943 metais gimė Vytautas Skripka, poetas, kritikas. Mirė 2013 05 16. (75)

Birželis

06 01 1943 metais gimė Algis Bražėnas, inžinierius mehanikas. Mirė 2012 04 21.(75)

06 03 1928 metais gimė Salomėja Dumbliauskienė, tautodailininkė. Mirė 2010 metais.(90)

06 14 1898 metais gimė Malvina Šokelytė-Valeikienė, mokytoja, lietuvybės puoselėtoja. Mirė 1981 09 01. (120)

06 22 1873 metais gimė Teofilis Matulionis, arkivyskupas. Mirė 1962 08 20.(145)

Liepa

07 13 1948 metais gimė Eugenijus Aukštuolis, tautodailininkas. (70)

07 20 1923 metais gimė Česlovas Kavaliauskas, vertėjas, kunigas. Mirė 1997 02 20.(95)

07 23 1948 metais gimė Janina Baršienė, medicinos mokslų habil. daktarė. (70)

Rugpjūtis

08 08 1903 metais gimė Antanas Juknevičius, advokatas, visuomenės veikėjas. Mirė 1995 10 05.(115)

08 14 1908 metais gimė Petras Pilka, poetas. Mirė 1977 09 04.(110)

08 15 1863 metais gimė Albertas Jauniškis, gydytojas. Mirė 1941 11 25. (155)

Rugsėjis

09 14 1898 metais gimė Kazimieras Graužinis, Nepriklausomos Lietuvos diplomatas. Mirė 1962 06 05. (120)

09 23 1878 metais gimė Matas Valeika, vaistininkas , visuomenės veikėjas. Mirė 1937 07 01.(140)

Spalis

10 04 1913 metais gimė Pranas Jučys, dailininkas, grafikas. Mirė 1985 05 20.(105)

10 18 1958 metais gimė Alina Baranauskienė, tautodailininkė. (60)

10 25 1928 metais gimė Antanas Kraujelis, paskutinis Lietuvos partizanas. Mirė 1965 03 17.(90)

10 30 1958 metais gimė Nijolė Navikienė, literatė. (60)

Lapkritis

11 03 1948 11 03 gimė Danutė Raišytė, literatė. Mirė 2005 09. (70)

Gruodis

12 06 1523 metais gimė Barbora Radvilaitė, LDK kunigaikštienė. Mirė 1551 05 08. (495)

12 06 1923 metais gimė Balys Bratkauskas, aktorius, režisierius. Mirė 1983 04 17.(95)

12 08 1933 metais gimė Steponas Antanavičius, kraštotyrininkas. Mirė 2004 12 15. (85)

12 12 1858 metais gimė Juozapas Lideikis, poetas, kunigas. Mirė 1898 09 27.(160)

12 12 1953 metais gimė Algimantas Černiauskas, fotomenininkas (65).