Sukaktys ir jubiliejai

SAUSIS 

01 02   1905 metais gimė Mykolas Šeduikis, mokytojas, dailininkas. Mirė 1971 03 02. [115]

01 25   1895 metais gimė Juozas Gobis, pedagogas, publicistas. Mirė 1970 metais. [125]

VASARIS

02 01    1930 metais gimė Vytautas Kaušinis, dailininkas, grafikas. Mirė 2009 03 02. [90]

02 01   1895 metais gimė Jonas Jakutis, poetas. Mirė 1977 metais. [125]

02 02   1730 metais gimė Steponas Jonas Giedraitis, vyskupas. Mirė 1802 05 13.[290]

02 04   1515 metais gimė Radvila Juodasis Mikalojus, LDK valstybės ir karo, reformacijos veikėjas. Mirė 1565 05 29. [505]

02 25   1880 metais gimė Fabijonas Kemėšis, kunigas, ekonomistas. Mirė 1954 01 21. [140]

  KOVAS 

03 06   1945 metais gimė Ramutė Žiagūnienė, tautodailininkė. [75]

03 08   1925 metais gimė Aleksandras Vyžintas, mokytojas, rezistentas. Mirė 2013 07 18. [95]

03 11   1955 metais gimė Zenonas Steponavičius, tautodailininkas, mokytojas. [65]

.BALANDIS

04 05   1950 metais gimė Leonardas Laurinavičius, tautodailininkas. [70]

04 08   1930 metais gimė Kazys Strazdas, inžinierius, pedagogas, muziejininkas, kraštotyrininkas. Mirė 2015 05 10. [90]

04 28   1965 metais gimė Jolanta Matkevičienė, tautodailininkė, žurnalistė. [55]

GEGUŽĖ

05 02   1935 metais gimė Antanas Pivoras, literatas, pedagogas, rašytojas. [85]

05 13   1935 metais gimė Zita Zarembaitė-Kriaučiūnienė, mokytoja, muziejininkė. [85]

05 15   1930 metais gimė Birutė Datenytė-Šiukštienė, mokytoja, literate. Mirė 2017 12 24. [90]

1900 metais gimė Antanas Minkevičius, pedagogas, mokslininkas. Mirė 1998 11 28. [120]

BIRŽELIS 

06  01   1915 metais gimė Vladislovas Telksnys, memuaristas, dramaturgas. Mirė 2018 02 22. [105]

06  10   1950 metais gimė Laima Vilimaitė, tautodailininkė. [70]

06  11   1965 gimė Valentinas Dirma , tautodailininkas. [55]

 LIEPA 

07 22   1870 metais gimė Antanas Jaroševičius, dailininkas, liaudies meno rinkėjas. Mirė 1956 06 17. [150]

07 26   1910 metais gimė Vaclovas Miknevičius, dailininkas, keramikas. Mirė 1989 07 12. [110]

 RUGPJŪTIS 

08 04   1930 metais gimė Vytautas Narušis, tautodailininkas. Mirė 2012 metais. [90]

08 29   1940 metais gimė Ona Pusvaškytė, tautodailininkė. [80]

08 30   1925 metais gimė Jonas Umbrasas, dailėtyrininkas. Mirė 1988 metais. [95]

 RUGSĖJIS 

09 07   1920 metais gimė Aleksandra Ivonytė, literatė, tremtinė. Mirė 2012 04 06. [100]

09 08   1940 metais gimė Mariūnas Mečislovas, inžinierius, mechanikos technologijos mokslų daktaras. [80]  

09 14   1860 metais gimė Jonas Gaidamavičius, prozininkas, karo gydytojas. Mirė 1911 12 30. [160]

SPALIS

 10 05   1945 metais gimė Vytas Rutkauskas, inžinierius, visuomenės veikėjas, muziejininkas. [75]

10 17   1960 metais gimė Valentinas Stundys, pedagogas, seimo narys. [60]

 LAPKRITIS 

11 02   1935 metais gimė Algirdas Meilus, žurnalistas. [85]

11 24   1930 metais gimė Adolfas Laimutis Telksnys, elektronikas – informatikas, profesorius. [90]

GRUODIS

12 13   1955 metais gimė Vytautas Kaziela, poetas. [65]

12 15   1950 metais gimė Jonas Braškys, aktorius. [70]

12 26   1910 metais gimė Vladas Miškinis, dailininkas. Mirė 1999 05 28. [110]

Apie 1420 – 1425 metus gimė Mykolas Giedraitis, liaudies palaimintasis. Mirė 1485 05 04.Mykolą Giedraitį 2018 metais lapkričio 8 d. paskelbė palaimintuoju.

Apie 1480-90 metus gimė Matas Giedraitis, diplomatas. Mirė 1563metais.

1545 metais gimė Giedraitis Martynas Marcelis, kultūros veikėjas. Mirė 1621 07 10 [475]

1970 metais gimė Eglė Černiauskaitė-Skrebienė, žurnalistė, rašytoja, vertėja, įmonės vadovė. [50]