2018 metų sukaktys ir jubiliejai

SAUSIS

Sausio 2 d. 1929 metais gimė Alfonsas Kavoliūnas, poetas, publicistas, mokytojas. Mirė 2003 rugpjūčio mėn. [90]

Sausio 2 d. 1934 metais gimė Antanas Kairys, zootechnikas. [85]

Sausio 9 d. 1939 metais gimė Algirdas Matulevičius, istorikas, enciklopedininkas. [80]

VASARIS

Vasario 1 d. 1939 metais gimė Jonas Mackevičius, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras. [80]

Vasario 9 d. 1939 metais gimė Jakimavičius Viktoras, mokytojas. [80]

KOVAS

Kovo 9 d.  1929 metais gimė Adolfas Lasys, Lietuvos statybinių medžiagų technologas, technologijos mokslų daktaras. Mirė 1996 gruodžio 19 d. [90]

Kovo 12 d.  1929 metais gimė Vytautas Rakauskas, leidėjas, tekstologas, tremtinys. [90]

Kovo 19 d.  1949 metais gimė Birutė Šeškauskienė, tautodailininkė, mokytoja. [70]

Kovo 29  1899 metais gimė Nikodemas Švogžlys-Milžinas, kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas. Mirė 1985 sausio 20 d. [120]

BALANDIS

Balandžio  2 d. 1929 metais gimė Algimantas Umbrasas, architektas. Mirė 2006 metais. [90]

Balandžio 5 d.  1884 metais gimė Vincas Zajančkauskas, pedagogas, publicistas, literatūros kritikas. Mirė 1956 gruodžio 6 d. [135]

Balandžio  16 d. 1939 metais gimė Vytautas Bikneris, gydytojas, tautodailininkas. [80]

GEGUŽĖ

Gegužės 1 d. 1939 metais gimė Rimvydas Kalvelis, aktoriu, režisierius. [80]

Gegužės  7 d. 1929 metais gimė Benediktas Budrys, poetas, prozininkas. [90]

Gegužės  10 d. 1934 metais gimė Julius Jurevičius, žurnalistas. [85]

Gegužės  11  d. 1969 metais gimė Rolandas Kazlas, aktorius. [50]

Gegužės  17 d.  1969 metais gimė Darius Antanavičius, humanitarinių mokslų daktaras, archeografijos specialistas. [50]

Gegužės  27 d. 1944 metais gimė Rimantė Umbrasaitė, tekstologė, kritikė. [75]

BIRŽELIS

Birželio 16 d. 1934 metais gimė Tadas Daškevičius, mokytojas, literatas. Mirė 2010 lapkričio 19 d. [85]

Birželio  29 d. 1754 metais gimė Juozapas Arnulfas Giedraitis, vyskupas. Mirė 1838 liepos 5 d. [265]

LIEPA

Liepos  19 d.  1929 metais gimė Banilytė-Kvedarienė Vlada, poetė, mokytoja. [90]

Liepos  20 d. 1964 metais gimė Virginija Žostautienė-Žygelytė, biomedicinos mokslų daktarė. [55]

Liepos  22 d. 1579 metais gimė Radvila Jonušas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas, valstybės ir karinis veikėjas. Mirė 1620 metais. [440]

SPALIS

Spalio  11 d. 1929 metais gimė Eugenijus Katinas, chirurgas onkologas, habilituotas daktaras, profesorius. Mirė 1994 balandžio 13 d. [90]

Spalio  18 d. 1899 metais gimė Alfonsas Šimėnas, kritikas, vertėjas. Mirė 1986 lapkričio 26 d. [120]

LAPKRITIS

Lapkričio  11 d.  1964 metais gimė Virginija Aleksejūnė, bibliotekininkė, knygotyrininkė. [55]

Lapkričio  26 d. 1934 metais gimė Vida Gaškaitė – Bandis, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje, aktyvi visuomenininkė, užsienio lietuvių rėmimo fondo direktorė. [85]

GRUODIS

Gruodžio  1 d. 1979 metais gimė Audrius Bružas, kino, teatro, televizijos aktorius. [40]

Gruodžio  22 d.  1884 metais gimė Juozas Gruodis, kompozitorius, pedagogas. Mirė 1948 balandžio 16 d. [135]