2018 metų sukaktys ir jubiliejai

SAUSIS

01 02 1929 metais gimė Alfonsas Kavoliūnas, poetas, publicistas, mokytojas. Mirė 2003 rugpjūčio mėn.[90]

01 02 1934 metais gimė Antanas Kairys, zootechnikas.[85]

01 09 1939 metais gimė Algirdas Matulevičius, istorikas, enciklopedininkas.[80]

VASARIS

02 01 1939 metais gimė Jonas Mackevičius, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.[80] 02 28 1939 metais gimė Jakimavičius Viktoras, mokytojas.[80]

KOVAS

03 09 1929 metais gimė Adolfas Lasys, Lietuvos statybinių medžiagų technologas, technologijos mokslų daktaras. Mirė 1996 gruodžio 19 d.[90] 03 12 1929 metais gimė Vytautas Rakauskas, leidėjas, tekstologas, tremtinys.[90] 03 19 1949 metais gimė Birutė Šeškauskienė, tautodailininkė, mokytoja.[70] 03 29 1899 metais gimė Nikodemas Švogžlys-Milžinas, kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas. Mirė 1985 sausio 20 d.[120]

BALANDIS

04 02 1929 metais gimė Algimantas Umbrasas, architektas. Mirė 2006 metais.[90] 04 05 1884 metais gimė Vincas Zajančkauskas, pedagogas, publicistas, literatūros kritikas. Mirė 1956 gruodžio 6 d.[135] 04 16 1939 metais gimė Vytautas Bikneris, gydytojas, tautodailininkas.[80]

GEGUŽĖ

05 01 1939 metais gimė Rimvydas Kalvelis, aktoriu, režisierius. [80] 05 07 1929 metais gimė Benediktas Budrys, poetas, prozininkas.[90] 05 10 1934 metais gimė Julius Jurevičius, žurnalistas. [85] 05 11 1969 metais gimė Rolandas Kazlas, aktorius.[50] 05 17 1969 metais gimė Darius Antanavičius, humanitarinių mokslų daktaras, archeografijos specialistas. [50] 05 27 1944 metais gimė Rimantė Umbrasaitė, tekstologė, kritikė.[75]

BIRŽELIS

06 16 1934 metais gimė Tadas Daškevičius, mokytojas, literatas. Mirė 2010 lapkričio 19 d.[85] 06 29 1754 metais gimė Juozapas Arnulfas Giedraitis, vyskupas. Mirė 1838 liepos 5 d.[265]

LIEPA

07 19 1929 metais gimė Banilytė-Kvedarienė Vlada, poetė, mokytoja.[90] 07 20 1964 metais gimė Virginija Žostautienė-Žygelytė, biomedicinos mokslų daktarė.[55] 07 22 1579 metais gimė Radvila Jonušas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas, valstybės ir karinis veikėjas.Mirė 1620 metais.[440]

RUGPJŪTIS

08 22 1914 metais gimė Lionginas Kemėšis, kunigas. Mirė 1978 lapkričio 12 d.[105]

SPALIS

10 11 1929 metais gimė Eugenijus Katinas, chirurgas onkologas, habilituotas daktaras, profesorius. Mirė 1994 balandžio 13 d.[90] 10 18 1899 metais gimė Alfonsas Šimėnas,kritikas, vertėjas. Mirė 1986 lapkričio 26 d.[120]

LAPKRITIS

11 11 1964 metais gimė Virginija Aleksejūnė, bibliotekininkė, knygotyrininkė. [55] 11 26 1934 metais gimė Vida Gaškaitė – Bandis, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje, aktyvi visuomenininkė, užsienio lietuvių rėmimo fondo direktorė. [85]

GRUODIS

12 01 1979 metais gimė Audrius Bružas, kino, teatro, televizijos aktorius.[40] 12 22 1884 metais gimė Juozas Gruodis, kompozitorius, pedagogas. Mirė 1948 balandžio 16 d.[135]