Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

MOKAMOS PASLAUGOS:

Patvirtinta
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. B1-3
(2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-243 redakcija)

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Įkainiai (Eur)

1.

Elektroninio skaitytojo pažymėjimo išdavimas

1.1.

Suaugusiems

1 vnt.

1,00

1.2.

Moksleiviams

1 vnt.

0,60

2.

Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas

(vietoj pamestojo)

2.1.

Suaugusiems

1 vnt.

2,00

2.2.

Moksleiviams

1vnt.

1,60

2.3.

Neįgaliesiems ir pensininkams

1vnt.

1,00

3.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas

3.1.

A4 formato 80 g. popierius

1 vnt.

0,05

3.2.

A4 formato 160 g. popierius

1 vnt.

0,20

3.3.

A3 formato 80 g. popierius

1 vnt.

0,10

4.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas spalvotai

4.1.

A4 formato 80 g popierius

1 vnt.

0,60

4.2.

A4 formato 160 g popierius

1 vnt.

0,90

5.

Dokumentų skenavimas į PDF arba JPG formatą (į vartotojo laikmeną)

5.1.

A4 formato

1 vnt.

0,15

5.2.

A3 formato

1 vnt.

0,15

6.

Dokumentų įrišimas perforavimo būdu iki A4 formato

Iki 50 lapų

1,00

Iki 100 lapų

1,50

Iki 200 lapų

2,00

7.

Dokumentų laminavimas

7.1.

A3 formato

1 vnt.

1,50

7.2.

A4 formato

1 vnt.

1,00

7.3.

A5 formato

1 vnt.

0,80

7.4.

A6 formato

1 vnt.

0,60

8.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualią užklausą sudarymas

1 įrašas

0,10

9.

Dokumentų kopijos atsiuntimas

1 vnt.

Kaina skaičiuojama pagal užsakymą įvykdžiusios bibliotekos mokestinius reikalavimus

10.

Teksto spausdinimas (surinkimas kompiuteriu Time New Roman 12 šriftu)

1 puslapis

0,50

11.

Naudojimasis kompiuteriais ir multimedijos projektorium ne bibliotekoje

11.1.

darbo dienomis

1 val.

3,00

11.2.

poilsio ir švenčių dienomis

1 val.

3,00

12.

Spausdinimas 3D spausdintuvu be maketavimo

0,4 mm storio sluoksniu 1 gramas

0,30

13.

Leidybinės ar suvenyrinės produkcijos, susijusios su bibliotekos veikla, platinimas

1 vnt.

Savikaina (pagal apskaitos dokumentus)

14.

Renginio aptarnavimo paslauga (su įranga)

14.1.

Konferencijų salėje

1 val.

20,00

14.2.

Skaityklose

1 val.

10,00

 

Verified by MonsterInsights