Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, bei dėl Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Kontaktai:

Telefonas: (8 383) 51148 (darbo valandomis)

El. paštas: direktore@moletai.rvb.lt

Paštas: Inturkės g. 4, LT-33140 Molėtai

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu 8 (5) 266 333, el. paštu pranesk@stt.lt

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2024 METŲ PROGRAMA

Gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atsparumo korupcijai politika

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

Veiksmų Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės

Darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

2023 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

 

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį – rasite čia.

Privačių interesų deklaracijas rasite čia

Verified by MonsterInsights