Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės
pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis 
darbo užmokestis EUR
(neatskaičius mokesčių)

1.      

Direktorius

941

2.      

Direktoriaus pavaduotojas

848

5.      

Finansininkas

729

6.      

Skyrių vedėjai

712

7.      

Vyriausiasis bibliotekininkas

632

8.      

Vyresnysis bibliotekininkas

583

9.      

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius

596

10.    

Ūkvedys

480

11.

Elektrikas

400

12.

Valytojos

400