Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Dirbančiųjų skaičius 2018 m. Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Mėn./Eur 2019 m. I ketvirčio  Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Mėn./Eur
  • Įstaigos vadovai
1. Direktorius 1 1 * *
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 1 * *
  • Skyrių vadovai
3 3 729 1020
  • Specialistai
1. Vyriausiasis bibliotekininkas 6,5 7 596 848
2. Vyresnysis bibliotekininkas 23,25 29 583 761
3. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 0,75 2 * *
  • Kvalifikuoti darbuotojai
1. Elektrikas-ūkvedys 0,75 1 * *
2. Kūrikas 0,5 1 * *
3. Liftininkas 0,25 1 * *
  • Darbininkai
1. Valytojas 2 2 430 555

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.