Naujienos kraštotyros fonde

Vytautas Zabielskas „Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų sukos“

Knygoje pateikti duomenys apie 851 karininką, okupantų nužudytą, sušaudytą, žuvusį kalėjimuose, lageriuose, kovose su okupantais: trumpi karininkų biografiniai duomenys – gimimo data, vieta; tikrosios tarnybos karininkams – paskutinės tarnybos Lietuvos kariuomenėje pareigos, karininko laipsnis;...