Gobis Juozas, pedagogas, publicistas.

Gimė 1895 01 25 Matelėnuose, Joniškio valsčiuje. Mokėsi Vilniuje. Savarankiškai mokėsi psichologijos, filosofijos ir literatūros. 1919 – 31 metais mokytojavo Linkuvoje, Rokiškyje, Ukmergėje.

Parengė ir išspausdino vadovėlių: „Trumpas visuomenės mokslo vadovėlis“, „Trumpas visuotinės istorijos kursas“ (1926),“Trumpas pedagogikos istorijos kursas“ (1930). 1929 metais Kauno universitete gavo gimnazijų mokytojo pažymėjimą.

Paskelbė straipsnių, parašė knygelių psichologijos ir filosofijos temomis: „Asmenybės kultūros pagrindai“(1921); „Pirmosios jaunystės psichologija“, „Karo psichologijos bruožai“ (1923); „Psichinė energija ir gyvenimas“ (1924); „Tautybė ir gyvenimas“ (1929) ir kt.

1944 metais J. Gobis pasitraukė iš Lietuvos. 1946-50 metais gyveno Vokietijoje; 1950 įgijo vertėjo teises. 1951 persikėlė į JAV. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, ypač katalikiškoje.

Mirė 1970 metais Clevelande.

Verified by MonsterInsights