2014 metų projektai

 

PROJEKTAS „MOLĖTŲ KRAŠTAS 10 METŲ EUROPOJE – ČIA VISKAS TIKRA!”

 

Literatūriniai susitikimai. Pamilti literatūrą – pamilti gyvenimą

Viešoji biblioteka vykdydama tęstinį projektą „Literatūriniai susitikimai. Pamilti literatūrą – pamilti gyvenimą” visus metus kvietė bendruomenės narius į susitikimus, skirtus kalbėti apie vertingą lietuvių literatūrą ir susipažinti su turtingu lietuvių literatūriniu paveldu.

Pirmasis literatūrinis susitikimas įvyko balandžio mėnesį Mažosios knygų mugės metu, kada Molėtų gimnazistai ir teatro bei poezijos mylėtojai, ypač Salomėjos Nėries talento ir asmenybės gerbėjai, žiūrėjo aktorės Birutės Mar monospektaklį apie poetę Salomėją Nėrį. O vasaros pradžioje Molėtų miesto šventės išvakarėse, skambėjo ne tik Molėtų rajono mokinių dainų melodijos, bet ir Molėtų rajono literatų poezija. Tą vakarą savivaldybės aikštėje rajono merui

S. Žviniui uždegus „Molio miesto” krosnis ir skambant mušamųjų ritmams molėtiškiai galėjo džiaugtis literatūriniu kraštiečiu žodžiu. Į Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kvietimą pasidalinti savo poezijos lobiais atsiliepė ne mažas būrys krašto literatų: Vyt. Kaziela, D. Urbonavičienė, J. Rakauskaitė – Skupienė, L. Pacevičienė, N. Navikienė, R. Kalvelis.

Spalio pabaigoje į viešąją biblioteką atvyko svečias iš Anykščių. Juozo Tumo – Vaižganto premijos laureatas, žurnalistas, fotomenininkas, kraštotyrininkas Vytautas Bagdonas atvežė skaitytojams tris knygas, skirtas Juozui Tumui – Vaižgantui, tarp kurių buvo ir fotografijų albumas „Vaižgantinių šviesa virš Malaišių”, autoriui pelnęs Vaižganto premiją. Svečio tikslas buvo supažindinti su naujausia, šįmet išleista UAB „Utenos Indroje” jo knyga „Tumų Juozuko vaikystės pasaka”. Ši knyga yra sudaryta iš daugiau kaip trisdešimties ilgesnių ar trumpesnių vaizdelių, pasakojančių apie būsimo lietuvių literatūros klasiko, tautos šviesulio, visuomenės veikėjo, kanauninko Juozo Tumo – Vaižganto vaikystę.

Jautrų pasakojimą apie rašytojo Jono Biliūno gyvenimo istoriją (pagal rašytojo Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Janulaitytės – Biliūnienės laiškus ir kūrybą) Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos aktų salėje sukūrė ir papasakojo aktorė Birutė Mar kartu su kolega aktoriumi Aleksu Kazanavičiumi, pritariant smuikininkui Sigitui Rubiui.

Lapkričio pradžioje po Inturkės bažnyčios skliautais vyko gražus poezijos susitikimas su skaitytojais. Į svečius atvyko Aukštaitijos krašto poetai: ne vieną poezijos knygą išleidęs Vytautas Kaziela ir jaunas Kupiškio kunigas – poetas Justas Jasėnas, jau dviejų poezijos knygelių autorius. Du kūrybos stiliai, dvi viena kitą papildančios kūrėjų asmenybės ir noras pasiekti klausančiųjų širdis. Netradicinė erdvė padėjo išgirsti, pamąstyti, pažinti.

„Dedikacija Kristijono Donelaičio metams” atliekama kraštiečio aktoriaus Rolando Kazlo ir pučiamųjų kvinteto “Dūduva”, vainikavo projekto baigiamąjį renginį. Į naują viešosios bibliotekos konferencijų salę nukeliauti į XVIII amžių šiandienos žmogaus mintimis susirinko bibliotekos draugai ir partneriai, aktyviausi skaitytojai ir pagalbininkai pasiklausyti poetinės – muzikinės pramonės „Darbai ir dyvai” (pagal K. Donelaičio „Metus”). Donelaičio „Metai” pakylėjo ir nuvedė link 2014 metų darbų ir šio projekto prasmingo užbaigimo, už kurio įgyvendinimą dėkingi esame Lietuvos kultūros tarybai ir Molėtų rajono savivaldybei.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Molėtų rajono savivaldybė.

Kūrybinio jaunimo sambūris

1999 metais prasidėjęs projektas, skirtas Utenos regiono jaunimo kūrybiniams bandymams ir įgūdžiams skatinti, tapo savotiška kasmetine kūrybos akademija: organizuota 14 kūrybinių jaunimo stovyklų, iš jų 6 įvyko užsienyje, išleista keturiolika jaunimo kūrybos almanachų,

Šių metų projekto savitumas tas, kad jauni kūrybingi žmonės dalyvaus kūrybiniuose pokalbiuose, kur skaitydami, vertindami ir analizuodami Lietuvos ir Utenos krašto žodžio meistrų kūrybą, įgis žinių ir kūrybinės patirties.

Taip pat kuriantis jaunimas vyks į Karaliaučių ir Tolminkiemį (Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis), kur aplankys K. Donelaičio, grožinės lietuvių literatūros pradininko, atminimą įamžinančias vietas. Karaliaučiuje susitiks su gyvenančiais lietuviais, ypač jaunimu, populiarins savo krašto literatūrinį paveldą, bendraus, dalinsis savo kūrybiniais įspūdžiais.

Jaunimas savo kūrybą publikuos jubiliejiniame jaunimo kūrybos almanache, pratęs savo krašto literatūrines tradicijas, skleis dvasinio tobulėjimo idėjas. Šį almanachą sudarys per 15 metų projekte dalyvavusių jaunų žmonių mintys ir kūryba. Bendradarbiaujant su Molėtų menų mokykla, jauni rajono dailininkai sukurs knygos iliustracijas.

Gruodžio mėnesį kūrybinis jaunimas dalyvaus kūrybos almanacho pristatymuose Molėtų rajono seniūnijose, kituose Aukštaitijos regiono rajonuose.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Molėtų rajono savivaldybė.

Kūrybinis jaunimas praskleidė „Saulės užuolaidas”

iliustracija

Molėtų kūrybinis jaunimas, globojamas Molėtų viešosios bibliotekos ne tik ilgus metus puoselėja lietuvišką žodį, melodiją, bet jau daugelį metų keliauja, bendrauja ir dalinasi savo patirtimi su įvairių užsienio šalių lietuviais ir vietos gyventojais.

Šiais metais jaunimo kelionės tikslas buvo Karaliaučius ir Tolminkiemis. Gana simboliška 2014- aisiais – jubiliejiniais Kristijono Donelaičio metais, keliauti grožinės lietuvių literatūros pradininką įamžinančiomis vietomis. Kelionės organizatoriai džiaugėsi sulaukę pagalbos ir aktyvaus bendradarbiavimo iš Baltijos Federalinio Imanuelio Kanto universiteto ir vienos jo darbuotojos, slavų ir baltų kalbų katedros lietuvių kalbos dėstytojos, Violetos Lopetienės, lydėjusios molėtiškius visą kelionę per Kaliningrado sritį.

Pažintis su Mažąją Lietuva baigėsi, tačiau jaunimo laukė nauji darbai, iššūkiai, leidžiant jaunųjų kūrėjų almanachą „Saulės užuolaidos”. Tai jau 15 kūrybinio jaunimo almanachas, šį kartą apjungęs visas, ankstesniuose projektuose dalyvavusias, kartas. Vieni po ilgo laiko su džiaugsmu grįžo namo, kiti tęsė savo neseniai pradėtą kelią su mūsų projektu. Džiugu, kad almanache publikuota net 15 jaunų ir kūrybingų Molėtų krašto žmonių, patikėjusių lietuviško žodžio menine galia, kūryba . Ši knygelė tikriausiai pateisino ilgamečio Molėtų rajono literatų brolijos pirmininko Alfonso Kavoliūno žodžius „Daug viliamės ir tikimės iš mūsų išprususio ir kūrybingo jaunimo labai savitai betarpiškos poezijos ir prozos”, parašytus pirmojo jaunimo kūrybinio almanacho įžangoje 1999 metais. Knygelėje publikuota ir dviejų Kaliningrade Baltijos Federalinio Imanuelio Kanto universitete studijuojančių merginų kūryba, kaip bendrystės su Molėtų jaunimu ženklas. Knygos viršelį papuošė Molėtų menų mokyklos auklėtinės Ugnės Meigytės piešinys.

Projekto „Kūrybinio jaunimo sambūris” vykdytojai ir dalyviai dėkingi savo rėmėjams Lietuvos kultūros tarybai ir Molėtų savivaldybei už galimybę keliauti, pažinti ir susipažinti, bendrauti ir bendradarbiauti, kurti ir tobulėti.

Nijolė Stančikienė

 

Vaikų linkėjimai Donelaičio Metų laikams

2014 metai yra Donelaičio jubiliejiniai metai. Įgyvendinant edukacinių renginių programą, vaikai labiau susipažins su K. Donelaičio literatūriniu paveldu. Projektą sudarys 4 ciklai pagal metų laikus. Vaikai dalyvaus kūrybiniuose edukaciniuose renginiuose ir įvairių meno raiškos formų pagalba kartu su knygų autoriais, menininkais, aktoriais kurs, vaidins, pieš ar kitaip išreikš save.

Projekte dalyvaus 120 jaunųjų bendruomenės narių – tai Molėtų vaikų darželio “Vyturėlis”, Molėtų pradinės mokyklos, Molėtų Savarankiško gyvenimo namų vaikai.

Viso projekto metu bus fotografuojami ir filmuojami įsimintiniausi momentai.

Baigiamasis renginys – projekto pristatymas visuomenei, visų renginių, skirtų Donelaičio kūrybos ir jo gyvenimo laikotarpiui, aptarimas, įvertinimas, sukurto filmo peržiūra, kūrybinių akimirkų fotoparoda.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Molėtų rajono savivaldybė.