Budrys Benediktas, poetas, prozininkas.

Benas Budrys, poetas, prozininkas

Gimė 1929 05 07 Marijampolėje. 1948-56 metais kalintas Vorkutos lageriuose. 1965 metais baigė Tiumenės pedagoginį institutą. Mokytojavo Moldovoje, Molėtuose. Nuo 1990 metų gyvena Molėtuose.

Vytauto Varnagirio slapyvardžiu išleido eilėraščių rinkinius:

Po tundros dangumi (1991), Varnagirė (1997 Igno Tauckaus slapyvardžiu), Netekties atmintis (1998; 2009) , motinai skirtą Mamytukei (1998), Requiem (1999), Vėlinės (2000), Bebras (2002),  „Mėnulio” užtemimas (2003), Blyksniai (2005), Girelei (2005), „Kas sakė, kad bieso nėra?” (2008), “Pabaisos” (2013). 1999 metais parašė trumpų novelių knygą „Kruvinos rankos”.

B. Budrio poezijos galime rasti šiuose rinkiniuose:

“Šauksmas tyloje…” (2002), “Vilties žarija” (2003), “Nupinsiu Lietuvai vainiką. T. 1” (2004), “Ant tavo rankų supasi gerumas” Kn. 1 (2005), “Ant tavo rankų supasi gerumas” Kn. 2 (2007), “Iš žemės žalumos (2007), “Kūrybos akimirkos” (2007).

Benas Budrys 1997 ir  1998  metų rajoninės Kazio Umbraso literatūrinės premijos laureatas.

Mirė 2018 kovo 22 dieną.

Verified by MonsterInsights