Birutę Šiukštienę prisimenant

Gegužės 15 d. Alantos bibliotekoje vyko popietė „Birutę Šiukštienę prisimenant“, minint jos gimtadienį. Šią dieną jai būtų sukakę 94 metai. Birutė buvo ilgametė Alantos gimnazijos mokytoja, literatė, yra išleidusi septynias poezijos knygas. Prisiminimais apie ją dalijosi buvusios jos mokinės Roma Žvinienė, Danutė Stefanija Vaikšnorienė, Jūratė Sabaliauskienė ir buvusios bičiulės. Skaitėme eilėraščius iš jos knygų. 

Jūratė Sabaliauskienė

Verified by MonsterInsights