Telksnys Laimutis, Lietuvos mokslų akademijos narys, informatikos mokslų habilituotas daktaras, Kauno technologijos universiteto garbės daktaras, mokslininkas.

Laimutis Telksnys, informatikos mokslų habilituotas daktaras, Kauno technologijos universiteto garbės daktaras, mokslininkas

Gimė 1930 11 24 Molėtų rajone, Runionyse. 1953 m. tuometiniame Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas) Laimutis Telksnys įsigijo inżinieriaus elektrotechniko specialybę. Aspirantūroje mokėsi pas akademiką V.S.Pugačiovą, Maskvoje, TSRS Mokslų akademijos Automatikos ir telemechanikos institute, kuriame ir įgijo technikos mokslų kandidato laipsnį. 1959 m. baigęs aspirantūrą ir grįžęs į Lietuvą, L.Telksnys pradėjo dirbti specialaus konstravimo biuro prie Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos vyriausiuoju inżinieriumi. 1965 pakviestas dirbti į Lietuvos Mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institutą, įkūrė Atpażinimo procesų skyrių. 1967 m., susiformavus Matematikos ir kibernetikos institutui (dabartinis Matematikos ir informatikos institutas), tapo šio instituto direktoriaus pavaduotoju, o 1979 m. ir Matematikos ir informatikos instituto Skaičiavimo centro vadovu. Technikos mokslų daktaro disertaciją parašė Lietuvos Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institute, kurią apgynė 1971 metais Estijos Mokslų akademijos Fizikos-technikos ir matematikos mokslų taryboje. 1977 m. Jam buvo suteiktas Profesoriaus vardas, o 1980 m. profesorius Laimutis Telksnys buvo išrinktas Lietuvos Mokslų akademijos nariu korespondentu. Nuo 1994 m. yra Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys ir UNESKO katedros „Informatika humanitarams „ vadovas. Skaito procesų analizės ir atpažinimo, informacijos perdavimo ir apdorojimo paskaitų kursus VDU ir KTU studentams. Nuo 2010 metų – Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto Atpažinimo procesų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.   VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute, Vaizdų ir signalų analizės grupės padalinio   afilijuotasis mokslininkas.

Profesorius sukūrė originalią teoriją ir konstruktyvius metodus atsitiktinių procesų savybių pasikeitimams atpažinti. Mokslinius tyrimus tęsia nagrinėdamas atsitiktinių procesų analizės ir atpažinimo problemas, kompiuterizuoto daugiaterpių sistemų kūrimo ir kompiuterinių tinklų plėtros bei informatikos galimybių panaudojimo kultūros paveldo išsaugojimui ir skleidimui klausimus. L.Telksnys pateikė daug pranešimų tarptautiniams moksliniams kongresams, simpoziumams, seminarams Belgijoje, Čekijoje, Japonijoje, JAV, Lietuvoje, Norvegijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje. Jis paskelbė 162 mokslinius straipsnius, padarė 6 išradimus.

Už mokslinę veiklą L.Telksnys apdovanotas dviem TSRS Prietaisų pramonės mokslinės techninės draugijos premijomis (1968 ir 1980 metais). 1998 metais suteiktas Kauno technologijos universiteto garbės daktaro vardas.

Pasaulinės parodos “EXPO 2000″ Hanoveryje (Vokietija) medaliu už multimedijos kompiuterinę kompaktinę plokštelę „Lietuvių tarmės.” Kompiuterinis žodynas. 1 dalis.

2001 metais apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant integruotis į pasaulio valstybių bendriją.

2008 metais skirta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai”. 2012 metais – Baltijos Asamblėjos medalis už aktyvų bendradarbiavimą su Baltijos šalimis, diegiant informacines technologijas moksliniuose tyrimuose, plėtojant internetą. 2014 metais – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos apdovanojimas „Naujasis knygnešys 2014“ už informacinės visuomenės procesų sklaidos darbus, nacionalinės informacinių ir ryšių technologijos asociacijos „Infobalt“ apdovanojimas – „Iškiliausias mokslo partneris“. 2021 metais Laimutis Telksnys  apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Mirė 2022 10 24.

Verified by MonsterInsights