Išvyka į Estiją

Grupė Utenos apskrities kultūros įstaigų darbuotojų dalyvavo išvykoje į Estiją,