ARCHLAB dienoraštis

ARCHLAB “Meninės bibliotekos transformacijos” dirbtuvių metu prisiminėme, kaip viskas prasidėjo. Aida Štelbienė, Architektūros kokybės vystymo asociacija (AKVA)

2019-02-18

Dr. Dalia Čiupailaitė-Wiszniewska Molėtų bibliotekai ir Architektūros kokybės vystymo asociacijai (AKVA):

Labai smagu, kad Molėtų biblioteka sutinka dalyvauti projekte. Dabar mums turbūt reikėtų gauti (…) pastato situacijos aprašymą.

2019-02-18

Aida Štelbienė (AKVA) Molėtų bibliotekai ir dr. Daliai Čiupalaitei-Wiszniewskai:

Tikrai smagu, kad yra poreikis surengti kūrybines dirbtuves Molėtų bibliotekoje. Taip, reikėtų aprašo – kaip Dalia ir rašė, reikėtų informacijos apie esamą situaciją: kada biblioteka pastatyta, kada ji rekonstruota, kiek, kokio amžiaus skaitytojai lankosi, ar dar liko neišspręstų klausimų (ar trūksta specifinės erdvės / erdvių, kai kurios skaitytojų grupės neturi savo vietos, etc.). Kokia bibliotekos vizija? SVARBU: reikėtų ir kelių foto – tiek iš išorės, tiek viduje.

2019-02-22

Audra Girijotė (Molėtų biblioteka) dr. Daliai Čiupalaitei-Wiszniewskai ir Aidai Štelbienei (AKVA):

Biblioteka Molėtuose veikia nuo 1937 m.

Dabartinis bibliotekos pastatas statytas 1973 m.

Biblioteka užima mažąją pastato dalį, kitoje įsikūręs Kultūros centras, Turizmo ir verslo informacijos centras bei Molėtų krašto muziejus.

Bibliotekos renovacija pradėta 2012 m., truko iki 2015 metų.

Vaikų literatūros skyrius

Renovacijos metu pristatytas ketvirtas aukštas, jame įrengta konferencijų salė. Pertvarkyta jau anksčiau cokoliniame aukšte įrengta kompiuterių klasė, vietoj sienos įdėtas stiklas (nėra oro, tamsoka), greta jos – periodikos skaitykla, čia vyksta mokymai ir kiti renginiai, kuriuose dalyvauja iki 20 žmonių. Įrengtas liftas. Dirbo Raimondo Pilkausko architektūros projektavimo firma GRAFO.

Bibliotekai reikėtų daugiau erdvių, kuriose žmonės galėtų dirbti individualiai ir kartu. Šiuo metu biblioteka norėtų įsirengti dirbtuves/makerspace, bet tam erdvės nematome. Taip pat trūksta erdvių kūrybinei laboratorijai.

Trūksta pačios erdvės, yra uždarumo, suspaustumo jausmas. Sterilus, tamsus stilius koridoriuose. Sumažinti langai Abonemente (pagrindinėje suaugusiųjų skaitykloje), dėl to sumažėjo šviesos. Tamsu ir bibliotekininkėms dirbti. Apšvietimas apskritai nelabai tinkamas bibliotekai, industrinis, šaltas, per aukštai. Kiekviename aukšte įrengta po tris tualetus, tokio poreikio nėra, jų sąskaita buvo galima įrengti papildomas kad ir nedideles erdves.

Greta knygų skolinimo šiandien biblioteka atlieka daug kitų funkcijų, bene svarbiausioji jų — suaugusiųjų švietimas/savišvieta. Bibliotekoje vyksta mokslinės paskaitos, užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, taip pat vyksta kameriniai susitikimai, kur muzikantai kalba apie savo mėgstamas knygas ir muzikuoja, kartais žmonės rengia bibliotekoje susitikimus pagal savo poreikius (pavyzdžiui, senjorai arba moksleiviai). 

Nuotraukas siunčiu per wetransfer.

2019-02-25

Aida Štelbienė (AKVA) Molėtų bibliotekai:

Ar galėtumėte dar atsiųsti 3-4 nuotraukas iš bibliotekos išorės?

2019-02-27

Molėtų biblioteka Aidai Štelbienei (AKVA), iš trečio karto:

2019 vasaris-kovas, tarimasis, derinimas, susirašinėjimas.

2019-07-10

Audra Girijotė (Molėtų biblioteka) Aidai Štelbienei (AKVA):

Laba diena, miela Aida, norėjau pasiteirauti, ar pavyko gauti finansavimą projektui? geriausi vasaros linkėjimai

2019-07-10

Aida Štelbienė (AKVA) Molėtų bibliotekai:

(…) Ekspertai rekomendavo finansuoti, bet Taryba pristigo lėšų – šis projektas liko pirmas už brūkšnio. Bet tikrai kartosime teikimą 2020 metams.

2019-07-10

Audra Girijotė (Molėtų biblioteka) Aidai Štelbienei (AKVA):

(…) mes tai labai už! Aišku, gaila, kad projektas negavo lėšų dabar, bet labai puiki žinia, kad palankiai įvertintas!!! Tikiuosi, kitą kartą viskas pavyks kuo nuostabiausiai!!!

2020-01-19

Aida Štelbienė (AKVA) Molėtų bibliotekai:

(…) neskubėjau pasidžiaugti žinia, kad gavome LKT finansavimą projektui Molėtų bibliotekoje “Architektūros laboratorija „Meninės bibliotekos transformacijos“. 🙂

Neskubėjau, nes dar reikėjo pasiderinti tvarkaraštį su projekto kuratoriais – miesto sociologe dr. Dalia Čiupailaite ir architektu, VDA Interjero katedros vedėju doc. Roku Kilčiausku.

SVARBU_1: pagrindinis vyksmas bibliotekoje planuojamas antrą birželio savaitę. Iki tol Dalia atliks bibliotekos naudotojų tyrimą (lankys ne vieną kartą, ims interviu iš darbuotojų, skaitytojų ir pan.).

SVARBU_2: procesas bus įamžinamas (fotografuojama, filmuojama), nes numatytas ir laboratorijos dienoraštis.

SVARBU_3: įgyvendinus laboratorijoje sukurtus prototipus, jie bus palikti bibliotekoje, ir vėl bus atliekama stebėsena.

SVARBU_4: rezultatų pristatymas: rugsėjo mėnesį – dalyviams su diskusija, po kurios – išvados, o spalį – labai svarbu – suplanuotas pristatymas kitoms bibliotekoms.

Detaliau aptarti procesą ir kas kaip norėtumėme susitikę. Ar būtų galima susitikti Molėtuose vasario 7 d.?

2020-01-19

Audra Girijotė (Molėtų biblioteka) Aidai Štelbienei (AKVA):

Mes visi labai džiaugiamės ir laukiam! 

2020-03-16

Lietuvoje prasideda karantinas. ARCHLAB darbotvarkė persistumia į vasaros pabaigą-rudenį.

2020-06-02

Biblioteka yra kūrybingumo, vaizduotės erdvė, kartu ir konkreti architektūrinė erdvė, siūlanti specifines studijavimo, bendravimo, patyrimo, kūrybos prielaidas. Architektūros kokybės vystymo asociacija kartu su Molėtų viešąja biblioteka, finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, inicijuoja projektą Architektūros laboratorija „Meninės bibliotekos transformacijos“, kurios tikslas  –  pirmą kartą Lietuvoje  –  su eksperimentinių architektūrinių instaliacijų pagalba kurti naujas patirtis bibliotekos erdvėje.

Biblioteka – ypač savivaldybių bibliotekos – yra kultūros židinys, kuriame prieinamas sukauptų žinių archyvas, o kartu ji veikia kaip bendruomenės erdvė. Čia turėtų būti derinamos tradicinės individualaus darbo zonos su vis labiau bendradarbiavimą, bendravimą skatinančiomis erdvėmis. Esama skirtingų mokymosi stilių, o jie reikalauja ir skirtingas patirtis provokuojančios erdvės patirties. Skiriami 7 mokymosi stiliai: vizualinis/erdvinis, akustinis, verbalinis, fizinis/kinestetinis, loginis, socialinis, intra-asmeninis, keliantys specifinės erdvės poreikį: kinestetiniam – galimybės judėti, akustiniam – palankių garsinių erdvės savybių, socialiniam – bendravimą įgalinančios erdvės, intra-asmeniniam – užtikrinančios individualumą ir t. t. Be juslių aktyvavimo, mokymosi būdai siejasi ir su padėtimi erdvėje: mokomasi sėdint, stovint, gulint. Skirtingos architektūrinės struktūros, susiedamos ir atskirdamos lankytojus, veikdamos jų fizinę padėtį, kuria sensoriškai skirtingas patirtis, pasiūlo įvairius būdus studijuoti, skaityti, kalbėtis, tylėti, kurti. Savo ruožtu, kaip erdvė koreliuoja su vaizduote, galima išgirsti ir Lietuvos filosofo, VU Filosofijos fak. prof. Kristupo Saboliaus paskaitoje „Apie erdvę ir vaizduotę“ iš paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje-1“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt.

Architektūros laboratorijos „Meninės bibliotekos transformacijos“  (ARCHLAB) idėja – nagrinėti esamas bibliotekos naudotojų erdvines patirtis ir kurti jas transformuojančias, naujus patyrimo būdus pasiūlančias ir kartu naudotojų poreikius išpildančias architektūrines instaliacijas. Projektu siekiama jo dalyviams kartu su bibliotekos lankytojais sukurti galimybę plėtoti vaizduotę ir kūrybingumąper aplinką pakeisti leidžiančių ir naujas sensorines patirtis suteikiančių erdvių kūrimą ir naudojimą. Šia patirtimi bus pasidalinta ir su kitų bibliotekų atstovais.

ARCHLAB kuruos architektas, VDA Interjero dizaino katedros doc., katedros vedėjas Rokas Kilčiauskas ir miesto sociologė, soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė-Wiszniewska.

2020-07-02

ARCHLAB organizatoriai apsilanko Molėtų viešojoje bibliotekoje. Darbotvarkėje: nuodugni pažintis su pastatu, pokalbiai su darbuotojais. Aptariamos kylančios problemos, lūkesčiai. Tariamasi dėl tyrimo ir kūrybinės dalies sąlygų, techninio išpildymo.

2020-07-10 / 2020-09-27

Vyksta pirmoji tyrimo dalis – sociologė dr. Dalia Čiupailaitė-Wiszniewska gilinasi į esamas Molėtų viešosios bibliotekos praktikas, ima interviu iš darbuotojų ir lankytojų. Stebi ir fiksuoja jų buvimą bibliotekoje, savo patirtį. Analizuoja sukauptą informaciją, išgrynina aktualias probemas, generuoja pasiūlymus kūrybinės dalies – pačių menininų artefaktų kūrimo – užduotims.

2020-08-06

Baigiama bibliotekos išorės rekonstrukcija pagal Raimondo Pilkausko architektūros projektavimo firmos GRAFO projektą. Dalis bibliotekos langų, tarp jų ir skaityklų, užtamsinami — uždedamas juodas stiklas.

2020-10-08

Keturios kūrėjų grupės renkasi Molėtų bibliotekoje, kur startuoja kūrybinė ARCHLAB dalis. Skaitytojai ir darbuotojai kviečiami pasitarti.

Spauda apie ARCHLAB https://www.etaplius.lt/architektai-transformuoja-moletu-biblioteka

Kvietimas į susitikimą su architektais

ARCHLAB dirbtuvių aprašą galėsite skaityti netrukus.

2020 10 21

Į biblioteka atvyksta krovinys, o paskui jį — ARCHLAB dalyviai.

Aptariame naujus iššūkius, kurie atsiranda kai iš stiklinio tambūro dingsta budėtoja, taip pat kaip padaryti, kad naujoje knygų mainų erdvėje būtų smagu būti įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonėms, kad niekas nesijaustų išstumtas.

Atsiras lenta, kurioje skaitytojai galės dalintis knygų rekomendacijomis! Komplektavimo skyriaus vadovė Nijolė Liutkevičienė galvoja, kaip ten galėtų būti patraukliai pateikta informacija apie Metų knygas. Gal Molėtų skaitytojai ir patys išsirinks Mo-Metų knygas?

„Pagaliau panaudojate mane pagal paskirtį!”, – sako bibliotekos draugas Vainius iš @wood.n.vase padedantis VDA architektams, besidarbuojantiems trijuose Molėtų bibliotekos aukštuose.

Abonemente ARCHLAB dalyviai kuria salą tarp lentynų. Bibliotekininkė Daiva Šilinskaitė klausia, gal galima būtų lentynas, kurios dabar stovi dviem eilėm, sukeisti vietomis, ilgąsias statant platesnėje pusėje. Tada nereiktų jų trumpinti ateityje įrengiant individualias skaitymo vietas prieš langus. Architektai sako — nelabai, visų pirma dėl to, kad jei išimtume knygas, pertemptume lentynas į kitas puses ir vėl iš naujo į jas knygas sustatytume, lentynos gali neišlaikyti. Atvirai sakant — ne tik gali, bet ir neišlaikys. Čia planas ateičiai, kai lentynos bus kokybiškesnės.

Skaitytojai susidomėję — kas čia vyksta?