Rasitos Sireikaitės-Kaladinskienės knygų „Tėviškės soduose” ir „Prisiglausk prie žolės” pristatymas

Balandžio 23 d. pavakarę Bekupės bibliotekoje viešėjo poetė Rasita Sireikaitė-Kaladinskienė. Susitikimo metu poetė pristatė dvi poezijos knygas, „Tėviškės soduose“ ir „Prisiglausk prie žolės“, pasidalino pasakojimu apie savo kūrybinį kelią. Jos eilėraščiai tai jaukus kalbėjimas apie toli praeity palikusį laiką – basakoję vaikystę, atsiminimų sode šokančią vaikystę. Su grauduliu mintimis grįžtama į buvusius namus, nusilenkiama tėvų ir senelių išminčiai, pasidžiaugiama gamtos gyvastimi. Pasiklausyti poezijos susirinko gražus bekupiečių būrelis. Dėkojame poetei už eiles, praturtinusias mūsų laiką ir mintis. Bibliotekos vardu dėkoju visiems susirinkusiems bendruomenės nariams už kartu sukurtą jaukumą, Renatai už įamžintas akimirkas.

Danutė Žukovienė

Verified by MonsterInsights