Tagged: alanta

Apie ES Alantoje

Gegužės mėn. 9 d. Alantos gimnazijos dienos centre „Daigelis“ vyko popietė „Mano gimtinė Europos sąjungoje“. Bibliotekininkė Jūratė Sabaliauskienė papasakojo vaikams, kad Gegužės 9- oji yra Europos diena. Lietuvos valstybė jau 15 metų yra Europos...

Literatų sambūris Alantoje

Balandžio 25 d. Alantos bibliotekoje vyko literatų sambūris „Kampelis širdžiai brangus“. Renginį pradėjo bibliotekininkė Jūratė primindama, kad dabar vyksta Nacionalinė bibliotekų savaitė, kurios šūkis „Ateik – sužinok, išmok“. Ji pristatė literatus Antaną Jakučionį, Teresę...

Vidmantas Stasiūnas ir gimnazistė Domantė laiko atvirukus

Velykos Alantoje

Balandžio mėn. 17 d. Alantos bibliotekininkė Jūratė su knygnešių būrelio narėmis, Alantos gimnazistėmis-dešimtokėmis gamino atvirukus šv. Velykų proga. Pagaminę atvirukus, ėjome į Alantos senelių globos namus ir padovanojome juos seneliams ir neįgaliesiems. Globotiniai džiaugėsi,...

Paskaita Alantos bibliotekoje

Apie Jordaniją Alantoje

Alantos bibliotekoje vyko popietė„Po Jordaniją pasidairius“. Kelionės įspūdžius apie Jordaniją pasakojo ir skaidres rodė Elena Grajauskienė. Ji po Jordaniją keliavo gruodžio mėnesį. Tuo metu ten buvo 26 laipsniai šilumos. Bibliotekos viešnia pasakojo, kad Jordanija...

Vaikai viktorinos metu

Viktorina Alantoje

Kovo 8 d. Alantos gimnazijoje įvyko viktorina penktokams „Moki žodį – žinai kelią“. Viktoriną vedė bibliotekininkė Jūratė. Jos metu vaikai sprendė kryžiažodžius, šaradas, galvojo žodžiams antonimus. Jie labai susidomėję dalyvavo viktorinoje. Visi penktokai ,...

Vaikai bibliotekoje piešia

Aš gyvenu Alantoj

Vasario 7 dieną į biblioteką sugužėjo mažieji mūsų skaitytojai. Popietę, skirtą vietovardžių metams paminėti, pradėjome nuo padiskutavimų kam gi reikalingas vardas vienai ar kitai vietovei. Vaikai labai paprastai paaiškino: kad žinotume, kur ta vieta...

Filmo peržiūra Alantoje

Filmo peržiūra Alantoje

Sausio mėn. 22d. 14 val. Alantoje žiūrėjome filmą „Nepriklausomybės akto signatarė Birutė Nedzinskienė“. Pirmiausia sužinojome, kad ji gimė 1955 metais Sibire. Būdama pusantrų ji grįžo į Lietuvą, užaugo Jurbarke, ten baigė vidurinę mokyklą.  Baigė...