Author: Nijolė Pereckienė

Lietuvos dangus 2022

„Mūsų Paukščių Tako galaktika priskiriama spiralinių galaktikų grupei. Iki galo nėra aišku, kaip tiksliai formuojasi tokios milžiniškos galaktikos kaip mūsiškė, tačiau duomenų vis daugėja“, – teigia Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos...

Poezijos pavasaris 2021

„Poezijos pavasario 2021“ almanache šiemet spausdinami 97-ių lietuvių autorių – nuo klasikų iki jaunųjų – eilėraščiai. Pateikiami 10-ies festivalio svečių eilėraščių vertimai. Skelbiami Vytauto Stulpino, Brigitos Speičytės, Viktorijos Daujotytės, Gasparo Aleksos, Valentino Sventicko straipsniai, minimos...

„Atokios stotys“

Almanacho „Atokios stotys“ sudarytojas Vytautas Kaziela. Tai Lietuvos periferijose ir emigracijoje gyvenančių lietuvių poetų vienuoliktasis almanachas. Knygos 74-81 puslapiuose kraštiečio Vytauto Kazielos eilėraščiai.

Kalėdų valgiai

Knygelės „Kalėdų valgiai“ sudarytoja Alantos technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytoja Dalia Žygelienė. Aprašyta per 50 įspūdingų – kartais tradicinių, kartais negirdėtų – kalėdinių patiekalų. Pateiktos kai kurių patiekalų nuotraukos.