Author: Nijolė Pereckienė

Saulius Pivoras „Lietuva Švedijos Baltijos politikoje 1917 – 1991 m.: nuo pripažinimo iki jo atnaujinimo“

Kraštiečio Sauliaus Pivoro monografijos „Lietuva Švedijos politikoje Baltijos šalių atžvilgiu 1917–1991 m.: nuo pripažinimo iki jo atnaujinimo“ tikslas yra išnagrinėti Lietuvos vaidmenį ir Lietuvos specifinių politinių problemų įtaką Švedijos Baltijos politikoje 1917–1991 m. Lietuvos veiksnys Švedijos...

Elzė Dubnikovaitė

Elzė Dubnikovaitė 2024 metų Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos konkurso dalyvė.  Tikėk kad miegu vis dar tavo gimdoje samanų gniužuliuku susigūžusi širdis virpteli kai ultragarso bangomis skverbiasi svetima užtvindomi mėnesiai gemalo pozų užakę...

Dalia Staponkutė „Vivat regina!“

Dalios Staponkutės istoriniame romane „Vivat regina!“ sugretinami dviejų moterų, politinių figūrų – Kipro, Jeruzalės ir Armėnijos karalienės Kotrynos Kornaro (Caterina Cornaro; 1454–1510) ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės ir Lenkijos karalienės Barboros Radvilaitės (~1522–1551) – gyvenimai brėkštant Europos...

Vytautas Kaziela „Neatsimerk, Viešpatie“

Vytauto Kazielos naujasis eilėraščių rinkinys „Neatsimerk, Viešpatie“ sufleruoja, kad bus kalbama apie kraštutinius išgyvenimus. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2023 metais V. Kazielos knygą  „Neatsimerk, Viešpatie“ išrinko į kūrybiškiausių knygų dvyliktuką. „Naujausia jo eilių knyga “Neatsimerk, Viešpatie”...

Ilona Skujaitė

2024 metais Ilonai Skujaitei  paskirta Molėtų rajono Kazio Umbraso pagrindinė literatūrinė premija. 1 Tai aš, Kotryna, jauniausioji karaliaus Žygimanto Senojo ir karalienės Bonos dukra, stoviu juodu krepu išmuštoje Vavelio pilies menėje prie tėvo karsto...

Šlamaitė Alma, gydytoja

Šlamaitė Alma, gydytoja

Gimiau 1956 m. rugsėjo 17 d. labai gražiame Aukštaitijos kampelyje – Molėtų rajone, Sodėnų kaime. Vaikystė prabėgo prie Kazimieravos ežerų. Mano tėtis Povilas Šlamas gimė 1911 m. Rokiškio apskrityje, Duokiškio valsčiuje. Baigęs Alytaus miško...

Alvydas Šlepikas „Namas anapus upės“

Naujoji kraštiečio Alvydo Šlepiko knyga „Namas anapus upės“ – septynių novelių rinkinys. Knygoje gvildenamos atskirties, išsilaisvinimo, pabėgimo nuo kaltės temos. Apsakymai įvairūs tiek stilistiškai, tiek tematiškai, tačiau kiekviename trumposios prozos kūrinyje vis tiek jaučiamas originalus autoriaus...

Verified by MonsterInsights