Juknevičius Antanas, teisininkas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas.

Gimė 1903 08 08 Karužalaukio kaime (Giedraičių valsčiuje). 1925 metais baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1929 baigė Vilniaus universitetą. Vienas iš Vilniaus lietuvių studentų sąjungos steigėjų, 1926 – 29 metais šios sąjungos pirmininkas. Vilniaus lietuvių laikinojo komiteto prezidiumo sekretorius, Lenkijos tautinių mažumų centrinio informatikos biuro Varšuvoje ir leidinio „Natio“ organizatorių. Įsteigė laikraštį „Jaunimo draugas“ (1926), iki 1936 buvo jo redaktorius ir leidėjas. 1931 – 1944 metais vertėsi advokato praktika Vilniuje, buvo Vilniaus lietuvių laikinojo komiteto juriskonsultas. 1931 metais išleido maldaknygę „Pasigailėk mūsų, Viešpatie“, kalendorių, monologų rinkinį. 1949 metais išvyko į JAV, Bostoną. Čia buvo Amerikos lietuvių tarybos, Bendrojo Amerikos lietuvių fondo veikėjas, sekretorius.

1952 metais paskirtas Vilniaus krašto lietuvių sąjungos centro valdybos pirmininku, nuo 1956 šios sąjungos atstovas VLIK-e.

1987 metais išleido „Miami lietuvių Amerikos piliečių klubo istorijos pabiras“, rašė atsiminimus. 1994 metais grįžo į Lietuvą.

Mirė 1995 10 05 Vilniuje.

Verified by MonsterInsights