Telksnys Vladislovas, memuaristas, publicistas, dramaturgas.

Vladislovas Telksnys, memuaristas, publicistas, dramaturgas

Gimė 1915 06 01.Runionių kaime, Alantos valsčiuje. Lankė Aluntos pradinę mokyklą. Vėliau mokėsi Molėtų progimnazijoje.1938 Kaune baigė gimnaziją. 1940, įsijungęs į rezistencinę veiklą, įkalintas, karo pradžioje išlaisvintas. Dirbo Kauno „Žaibo” spaustuvėje. 1943 suimtas ir išvežtas į Stutthofo koncentracijos lagerį. Po vienuolikos mėnesių paleistas, vėl paieškomas gyveno Ukmergėje, Šiauliuose. Nuo 1977 gyvena Kaune.    
Periodikoje paskelbė straipsnių, atsiminimų. Gyvenimo aktualijų temomis parašė pjeses: „Gydytoja teisi”,  „Aš kaltas” (1962); „Būk prakeiktas”, „Teismas eina”, „Mano Anūprėlis”, (1963); „Alkoholis mums ne brolis” (1972), pats jas režisavo ir jose vaidino. Išleido autobiografinę apysaką apie Stutthofą „Kamino šešėlyje”(1990), beletrizuotų atsiminimų knygą „33-eji metai svetima pavarde”(1993), „Nuo Kėgžlio ligi Aluntos”(1999), “Prašiau nešaudyti” (2007).

 Vladislovą Telksnį šimto metų jubiliejaus proga Kauno miesto savivaldybė įteikė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotą medalį. Organizacijos “Kovo 11-osios gatvės bendrija” už nuopelnus išsaugant Lietuvos laisvės kovų atminimo istorinį paveldą V. Telksnį apdovanojo “Lietuvos kovų didžiojo kryžiaus ordinu”.

Mirė 2018 02 22. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Verified by MonsterInsights