Radvila Mikalojus Juodasis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, reformacijos veikėjas.

Gimė 1515 02 04 Nesvyžiuje. Nuo 1547 m. Šventosios Romos imperijos kunigaikštis, kilęs iš Gediminaičių Radvilų giminės, Jono Radvilos ir Onos Kiškaitės sūnus. Olykos-Nesvyžiaus linijos pradininkas. Žmona Elžbieta Šidlavietė Elżbieta Szydłowiecka. Vienas labiausiai apsišvietusių Lietuvos žmonių. Studijavo Vitenbergo universitete. Tarnavo karaliaus dvare Krokuvoje, kur vienas geriausių jo draugų buvo būsimasis karalius Žygimantas Augustas. Vėliau pasiekė, kad jo žmona taptų Alberto Goštauto našlė Barbora Radvilaitė ir tuo sustiprino Radvilų pozicijas karalystėje.
1544-1565 m. Lietuvos didysis maršalka, 1550-1565 m. Lietuvos didysis kancleris, 1551-1565 m. Vilniaus vaivada. Kartu su pusbroliu Mikalojumi Radvila Ruduoju tapo didžiausias pajamas gaunančiais ir turtingiausiais Lietuvos didikais. Gynė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės integralumą ir politinį savarankiškumą tiek nuo Maskvos valstybės, valdomos Ivano IV, tiek nuo Lenkijos karalystės. 1544 m. Bresto seime reikalavo, kad Lietuvos didysis kunigaikštis nuolat gyventų Lietuvoje. 1563-1564 m. Varšuvos seime vadovavo Lietuvos delegacijai, priešinosi unijai su Lenkija. Nusipelnė prijungiant Livoniją prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Nuo 1561 m. LDK vietininkas Livonijoje. Nuo 1553 m. perėjo į kalvinų tikėjimą, tuo siekdamas Lietuvą atriboti nuo katalikiškos Lenkijos ir pravoslaviškos Rusijos įtakos. Reformacijos šalininkas, susirašinėjo su Jonu Kalvinu. 1553 m. Vilniaus priemiestyje pastatydino evangelikų reformatų bažnyčią, globojo arijonus. Breste įsteigė protestantų raštų spaustuvę, 1563 m. organizavo Biblijos vertimą į lenkų kalbą ir jos spausdinimą.
           Mirė 1565 05 28 Lukiškėse. 1627 metais perlaidotas Dubingiuose.

Verified by MonsterInsights